Schumannova rezonancia

Okolo Zeme sa medzi vnútorným okrajom ionosféry a povrchom Zeme nachádza priestor, ktorý je 55 kilometrov široký. Celkový náboj, pretrvávajúci v tomto priestore je 500000 Coulombov. Medzi zemou a ionosférou sa nachádza vertikálny tok prúdu s hustotou 1 – 3 x 10^-12 Ampérov/m². Odpor atmosféry sa rovná 200 Ohmov. Napäťový potenciál je 200000 Voltov. Každý moment na svete prebieha asi tisíc búrok. Každá z nich vyprodukuje 0,5 Ampéra až 1 Ampér, ktoré sa spolupodieľajú na vytváraní toku prúdu v elektromagnetickom priestore Zeme.

ČO JE TO SCHUMANNOVA REZONANCIA? Schumannova rezonancia sú kvázi trvalé elektromagnetické vlny, ktoré existujú v tomto priestore. Samozrejme nie sú prítomné úplne stále. Na to, aby boli pozorovateľné, musia byť nejako vyburcované. Nevyvoláva ich totižto ani obal, ani jadro Zeme, ale pravdepodobne súvisia s elektrickou aktivitou v atmosfére, najmä počas intenzívnych búrok. Objavujú sa na niekoľkých frekvenciách medzi 6 a 50 cyklami za sekundu, a to 7, 8, 14, 20, 26, 33, 39 a 45 Hertzov s dennou odchýlkou +/- 0,5 Herza. Za predpokladu, že sa charakter Zeme nemení, tieto frekvencie ostávajú rovnaké. Podľa všetkého sa však vďaka novému cyklu slnečných škvŕn, menia. Schumannove vlny je najlepšie pozorovať pri 2000 až 2200 UT.

V roku 1957 nemecký prírodovedec Dr. W. O. Schumann vypočítal frekvenciu nachádzajúcu sa v priestore medzi Zemou a ionosférou. Najprevažujúcejšia rezonancia bola na úrovni 7,83 Hz. Hoci existencia Schumannovej Rezonancie je vedecky potvrdeným faktom, len veľmi málo vedcov si je vedomých jej dôležitosti ako akejsi ladičky života. Predpokladá sa, že nejde jednoducho len o fenomén spôsobený bleskami v atmosfére, ale o veľmi dôležitú trvalú elektromagnetickú vlnu, ktorá funguje ako frekvencia na pozadí, ovplyvňujúca biologické oscilátory v mozgu cicavcov. Keď Dr. Schumann publikoval svoj výskum v časopise „Technische Physik“, Dr. Ankermueller, fyzik, okamžite objavil súvislosť medzi Schumannovou Rezonanciou a alpha rytmom mozgových vĺn. Myšlienka, že Zem má rovnakú frekvenciu ako mozog sa mu zdala natoľko fascinujúca, že okamžite kontaktoval Profesora Schumanna. Ten na oplátku požiadal ďalšieho človeka, kandidáta na doktorát, aby sa bližšie pozrel na jeho fenomén. Tým človekom bol Herbert König, Schumannov neskorší nástupca na Mníchovskej Univerzite. König demonštroval koreláciu medzi Schumannovou Rezonanciou a mozgovým rytmom. Porovnal EEG človeka s prirodzeným elektromagnetickým poľom prostredia (1979) a zistil, že hlavná frekvencia zmeraná Schumannom je veľmi blízko k frekvencii alfa rytmov. Dr. König urobil ďalšie merania Schumannovej rezonancie a nakoniec došiel až na frekvenciu presne 7,83 Hz, čo je ešte oveľa zaujímavejšie, lebo táto frekvencia sa vyskytuje pri všetkých cicavcoch. Tento vzťah bol neskôr preskúmaný ďalšími výskumníkmi. Jedným z najlepších z nich je Dr. Wolfgang Ludwig. Dr. Ludwig zistil, že na to, aby sme boli v rovnováhe, potrebujeme byť zladení so Schumannovou frekvenciou. Vo svojej knihe `Informative Medizin’ opisuje výskum, ktorý urobil profesor R .Wever z Inštitútu pre fyziológiu správania Max Planck nachádzajúcu sa v Erling-Andechs. Profesor Wever vybudoval podzemný bunker, z ktorého sa komplexne vylúčilo magnetické pole. Dobrovoľní študenti v ňom potom žili štyri týždne. Toto prostredie bolo hermeticky uzavreté. Zistilo sa, že každodenný rytmus študentov sa odlišoval, a že trpeli emocionálnym nepokojom a migrénami. Pretože boli mladí a zdraví, nemalo to na nich žiadne vážne následky, keby však išlo o starších alebo chorých ľuďoch s problématickým imunitným systémom, určite by bol problém. Už po krátkom opätovnom vystavení frekvencii 7,83 Hz (tej, ktorá bola z priestoru vylúčená), sa zdravie dobrovoľníkov zlepšilo. Rovnaké problémy prežívali aj astronauti a kozmonauti, ktorí boli vyslaní do vesmíru ešte v počiatkoch. Tiež neboli dlhšiu dobu vystavení Schumannovým vlnám. V dnešných moderných vesmírnych raketách sú už použité prístroje, ktoré tieto vlny simulujú.

LIEČIVÉ ÚČINKY SCHUMANNOVEJ REZONANCIE

Keď sa dva objekty zosynchronizujú na rovnakú frekvenciu hovoríme, že sú zladené. Byť zladený so Schumannovou rezonanciou znamená byť v kontakte so základným tokom bytia. Laboratórne výskumy ukázali, že keď sa živé bunky vystavia pôsobeniu Schumannovej rezonancie, má to efekt ochrany pred škodlivými elektromagnetickými frekvenciami a zníženia absorbcie škodlivých chemikálií. Niektorí vedci dokonca tvrdia, že aj počúvaním frekvencie 7,83 Hz môžeme čeliť iritujúcemu prostrediu a tak si vytvoriť zdravšie životné prostredie. Existujú však tri hlavné spôsoby ako sa na ňu naladiť: meditácia, Alfa hladina mozgových vĺn a kontakt s delfínmi. Alfa hladina mozgu: Mozog sa do hladiny alfa dostáva jednoduchou relaxáciou a trénovaním otvoreného prístupu k myšlienkam. Meditácia: K zladeniu docháda, keď je vysielač prijatý prijímačom. Keď jeden oscilátor rezonuje s druhým, energetická informácia je prenesená a účastníci sa stávajú súčasťou jedného poľa. Počas hlbokej meditácie, keď sa stimulujú alfa a theta vlny medzi mozgom a planétou vzniká rezonancia. Táto synchrónia nám nie len zvyšuje vedomie, ale aj upevňuje naše zdravie.

Kontakt s delfínmi: Ľudský kontakt s delfínmi navodí jednak alfa hladinu v mozgu a jednak hemisférickú synchronizáciu mozgu. Je to preto, lebo delfíny vytvárajú zvkové vlny na frekvencii Schumannovej Rezonancie 7,83 Hz. Delfíny komunikújú zvukmi, ktoré sa podobajú klapnutiu a ktoré produkujú bioultrazvukové energie. Tieto zvuky obsahujú štyrikrát vyššie ultrazvukové frekvencie ako tie, ktoré dokážu vytvoriť stroje. Existuje terapeutický model, podľa ktorého zvuky delfínov dokážu prenášať frekvencie, ktoré naštartujú ozdravné procesy v ľudských bunkách, v tkanive a vo vnútornej štruktúre tela. Výskumy ukázali, že produkcia v neurónových sieťach je výrazne ovplyňovaná konaktom s delfínmi. Plávanie s delfínmi môže pomôcť očistiť a stabilizovať ľudké energetické pole.

REZONANCIA ZEME SA MENÍ, ČO NÁM TO PRINESIE?

Podľa niektorých výskumov sa frekvencia nazývaná Schumannovou postupne zvyšuje. Vibrácie Zeme (Schumannova rezonancia) boli po dlhý čas na úrovni v priemere 7,8Hz. Od roku 1980 vzrástli na úroveň vyše 12 Hz. To ale znamená, že 16 hodín sa rovná 24 hodinám. Čas sa zrýchľuje! A ani veda si nevie vysvetliť čím je to spôsobené. Je možné, že to znamená ohrozenie celej biosféry, vrátane ľudí a našu evolúciu. Všetky biologické procesy sú funkcie vzájomných interakcií elektromagnetického poľa. Elektromagnetické pole je spojivkom medzi svetom formy a štruktúrami rezonancie. Nesú v sebe vzorce informácií. Most spájajúci rezonancie slnečného systému a mozgové frekvencie sa nachádza v ľudskej špirálovej DNA, ktorá sa vyvíja spolu s planétou. Inžinier Lewis B. Hainsworth, MA, bol jedným z prvých, ktorí hovorili o tom, že ľudské zdravie je spojené s geofyzickými parametrami, čo sa deje prostredníctvom Schumannových vĺn. Jeho hypotéza rozoznáva prirodzene sa vyskytujúce prvky, ktoré určujú spektrum frekvencií rezonujúcich v ľudskom mozgu: Frekvencie prirodzene sa vyskytujúcich elektromagnetických signálov, cirkulujúcich v elektricky rezonujúcom priestore nad Zemou, nesú zodpovednosť za evolúciu alebo vývoj frekvencií, ktoré pracujú ako najdôležitejšie vlny v ľudskom mozgu. Výnimkou je len alfa rytmus, umiestnený tak, že za žiadnych okolností nemôže byť ovplyvnený prirodzene sa vyskytujúcimi vonkajšími signálmi. Hainsworth zistil, že frekvencie ľudského mozgu sa vyvinuli spolu s týmito signálmi. Ak je táto hypotéza správna, znamenalo by to, že boli práve odhalené podmienky za akých dochádza k zmenám v ľudskom mozgu. Zmeny v mozgových štruktúrach by teda mohli spôsobiť od nenápadných až po katastrofálne zdravotné zmeny a zmeny správania. V súvislosti so zvyšujúcou sa Schumannovou rezonanciou môžeme v súčasnosti pociťovať: • Migrény, vyčerpanie • Elektrický náboj v končatinách a chrbtici • Kŕče v svalovej hmote • Symptómy podobné chrípke • Intenzívne sny Ľudské telo sa v dôsledku nových vibrácií stáva citlivejším. Hoci Schumannova rezonancia bola jednoducho merateľná od kedy bola objavená, dnes už to nie je také jednoduché. Atmosféra sa vypĺňa umelo vytvorenou radiáciou s rôznymi frekvenciami a to skoro prehlušuje prirodzené signály, ktoré tam boli milióny rokov. Tieto signály ale môžu hrať rolu nie len ako prirodzená ladička pre biologické oscilátory mozgu ale pre všetky životné procesy. Vzostupom popularity bezdrôtovej technológie, hlavne mikrovĺn, ktoré pulzujú na frekvenciách blízkych Schumanným vlnám, napríklad pri mobiloch, vzniká ďalšia hrozba. Vytvárame si prostredie, ktoré nás doslova rozlaďuje. Práve preto by sme mali veľmi rýchlo pochopiť ako všetko živé reaguje na tie najjemnejšie zmeny v magnetickom a elektromagnetickom poli, ktoré nás obklopuje. V závislosti na vašom pohľade na vec, živé bytosti sa buď vyvinuli evolúciou v tomto prirodzenom elektromagnetickom prostredí, alebo boli stvorené Božskou inteligenciou, aby s ním žili v harmónii. Jedna vec je však istá: Od kedy vznikol život na Zemi, Zem obklopuje všetky živé veci svojou prirodzenou pulzujúcou frekvenciou. Veľa expertov dnes hovorí o tom, že umelo vytvorené elektromagnetické vlnenie zakrýva prirodzenú frekvenciu Zeme. Elektrosmog môže spôsobiť, že sa človek cíti viac stresovaný, unavený a v nerovnováhe. BOD NULA A SCHUMANNOVA REZONANCIA O zmenách, ktoré sa teraz odohrávajú na Zemi v súvislosti so Schumannovou rezonanciou hovorili aj starodávne predpovede a indiánske tradície. Ovplyvňujú náš spánok, vzťahy, schopnosť regulovať imunitný systém a naše vnímanie času. Prežívame proces, ktorý začal pred 2000 rokmi, aby nás pripravil na obrovské zmeny, ktoré nastanú v našich telách. ČO NÁS MOŽNO ČAKÁ… 1. Čas sa bude zdanlivo stále zrýchľovať až dosiahne Bod Nula. 24 hodinový deň bude zodpovedať 16 hodinám, alebo možno aj menej. Schumannova frekvencia bola donedávna 7,8 cyklov, teraz je približne 12 a čoskoro dosiahne 13. Tam sa zastaví. 2. Bod nula, alebo posun času boli predpovedané starovekými ľuďmi tisícky rokov. Na Zemi už prebehlo mnoho posunov, vrátane toho, ktorý sa odohráva každých 13000 rokov v polovici 26000 ročného cyklu. Predchodca rovnodennosti. 3. Bod nula, alebo výmena magnetických pólov pravdepodobne nastane už v najbližších rokoch. Dôjde k synchronizácii so štvorcyklovým biorytmom Zeme, ku ktorému dochádza každých 20 rokov 12. augusta. (Experiment a Montauk Project – tajný vládny vojenský projekt pre cestovanie v čase – oba sa viažu na 12. august a 20 ročný biorytmus.) 4. V bode nula Slnko vyjde na západe a zapadne na východe. O podobnej udalosti sa v minulosti našli záznamy z dávnych dôb. 5. New World Order sa môže stať skutočnosťou. Pozorne sledujte udalosti a nasledujte intuíciu. 6. V bode nula pravdepodobne prejdeme do vyššej dimenzie. V tú dobu sa všetko po čom túžime a na čo myslíme stane skutočnosťou. Všetko čo sa týka lásky a všetko čo pokrýva náš strach. Náš zámer sa stane tým najdôležitejším v našom živote. 7. Väčšina techniky, ktorú poznáme prestane fungovať. Výnimkou môžu byť len stroje pracujúce s voľnou energiou. 8. Naše fyzické telo sa zmení. Naša DNA sa postupne mení na dvanásťvláknovú. Vytvára sa nové svetelné telo. Stávame sa intuitívnejší. 9. Mayský kalendár predpovedal všetky zmeny, ktoré sa dejú. Vraciame sa späť k prirodzeným cyklom prírody a vesmíru. Do roku 2012 vstúpime do 5. dimenzie. 10. Buďte pripravení na zmeny, ktoré prinesú dobu svetla. Prichádzame do doby, kedy sa koncepty založené na strachu úplne stratia.

Zdroje:

http://www.elevation2012.com/Elevation_2012/The_Shift.html

http://www.rfsafe.com/research/rf_radiation/what_is_rf/

http://www.thecamino.com.ar/zeropointand.htm

http://alternativespirituality.suite101.com/

5 627 zobrazení

About doctor

doktor z hôr
This entry was posted in E.I.A.. Bookmark the permalink.

Comments are closed.