Reptiliáni (plazi)

Reptiliáni jsou výtvorem Carianů, jejich rodičovské rasy. Vyvinuli se na planetě v souhvězdí Alfa Draconi v konstelaci Orion. Vladařská linie Reptiliánů jsou Drakoniáni, okřídlení draci. Jméno jejich vladařské linie je Domov Aln. Není to hláskováno přesně, ale je to blízko. Je to spíš Oln nebo Ahln. Nicméně Koncil mě žádal, abych to hláskovala jako Aln s uvědoměním si nepřesnosti.

Reptilové mají dvě hlavní podrasy. Jsou známí jako Okřídlění Hadi a Ještěrky některými nazávani Ještírci.

Reptiliáni jsou méně emocionální než jejich lidské protějšky. Ovšem mají vysoce vytříbenou znalost vesmírné fyziky a zákonů. Reptiliáni jsou zodpovědni za Mystické Školy na Zemi a jejich učení pochází z prastaré nauky udržované jejich mateřskou rasou, Cariany.

Reptiliánům byl jejich mateřskou rasou dán mýtus stvoření, který byl v kolizi s lidským mýtem stvoření. Reptiliánům bylo řečeno, že mají právo kolonizovat všechny planety a hvězdné systémy ve vesmíru a když k tomu došlo, měli také právo dobít nebo zníčit jakoukoliv civilizaci, kterou tam našli.

Tento stvořitelský mýtus byl zdrojem mnoha konfliktů mezi Reptiliany a Lidmi skrz naskrz dimenzemi. Nicméně toto bylo dáno jako součást Univerzální Hry (Integrace Polarit). Bez ní by každý žil v míru a nebylo by žádných konfliktů. Kdyby tomu tak bylo, duše by se nemohla vyvíjet a vesmír by začal stagnovat.

Reptiliáni zastupují Temnotu ve Hře Integrace Polarit zatímco lidé zastupují Světlo. Skrz tuto hru nejvyššího řádu mají všechny duše možnost se spirituálně vyvíjet a znovuspojit s tvůrčím božským původem

Prastará bitva mezi člověkem a drakem byla zdokumentována v záznamech každé předešlé civilizace v historii. Jsem toho názoru, že tento konflikt mezi těmito dvěma rasami je jádrem toho, proč jsme na této planetě a primárním důvodem lidské existence. Dále věřím, žetento konflikt je základem univerzální hry duševní evoluce známé jako Hra Integrace Polarit (hra integrující polarity Světla a Tmy). Teď někteří z vás mohli pocítit odpor k použití slova “hra”, protože věříte, že hry jsou pouze pro zábavu. Dovolte mi zopakovat, že nejlépe se učíme skrze hry nebo hraní si na role (role-playing). Jak nahoře, tak dole.

Pro mě události 11. září 2001 nárazem opět zaměřily moji pozornost na tento konflikt a motivovaly mě k dokončení tohoto článku, kdy jsem ho odkládala řada týdnu stranou.

Přestože je to přes měsíc od útoků, stále ještě pracuji na léčení z následků tohoto traumatu. Jsou dny, kdy se cítim zoufalá a chce se mi brečet bez zjevného důvodu. Jsou noci, kdy ležím celou noc vzhůru a přemýšlím o buducnosti a dohaduju se, jestli se nám to tentokrát podaří. Musím sama sebe hlídat a pamatovat si, že je to vše je jen velká hra a že my bohové/bohyně tvořitelé ji hrajeme pro naši vlastní evoluci a tedy není nikdo, koho za to obviňovat. Pak jsem si vzpomněla na postavu Nea ve filmu Matrix a jak se naučil vidět, že kulky nejsou skutečné a jakmile se mu to podařilo, nemohly ho již zranit. Během těchto nocí jsem vděčná za sílu ukrytou v tomto filmu, protože mi dává naději. Ale někdy přesto mám chuť zalézt do díry a už nikdy nevylézt. To vše jsou symptomy ovládání mysli založeném na traumatu a já věřím, že to je to, co zažíváme v masovém měřítku jako důsledek útoků na USA.

Možná se ptáte, jak tato nedávná traumatická událost souvisí s ještěro/lidským konfliktem? Je to nejčerstvější krok Reptiliánlů v probíhajícím konfliktu mezi těmi dvěmi druhy. A, na výšší rovině, je tato událost další krok v dramatu zvaném Integrace Polarit, multidimenzionální hry duchovní evoluce. Chápu, že toto tvrzení je dost na to, aby obrátilo mozek naruby, tak mi dovolte vysvětlit něco málo z historie.

Berte na vědomí, že to o co se chci podělit je z mých vlastních galaktických vzpomínek a proto mohou být trochu zkreslené. Doporučuji užívat vaší vlastní soudnost a případně nahlédnout do vaší vlastní galaktické paměti. Naleznete ji v Akashistických záznamech. Jsou také přístupné skrze Galactic Federations?s Hall of Records dostupných stejným způsobem jako Akashické záznamy (Akashic Records).

Chápu to tak, že Reptilian/Lidský konflikt počal v hvězdné soustavě Vega konstelace Lyra. Byla to hvězdná soustava Vega, ze které lidé pocházeli z planety, kterou si pamatuji jako Avyon. Od počátku bylo Lidem dovoleno svobodně se vyvíjet bez vnějších vlivů. Byl jim dán stvořitelský mýtus, který jim dovoloval kolonizovat jakoukoliv planetu ve vesmíru, ale pokud tam našli nějaké životní formy, měli se pokusit žít s nimi v harmonii.

Když lidé dosáhli warpového pohonu začali cestovat mimo svou domovinu a nesli si jejich stvořitelský mýtus sebou vyrytý v jejich srdcích a uctívali ho jako posvátný závazek mezi nimi a Primárním Stvořitelem. Lidé byli učeni a žili zákonem Jednoho. Primární Stvořitel byl jednoduše ústřední bod jejich víry, že všichni jsme propojeni řekou energie, která protéká skrze vše. Jejich mateřskou rasou (Feliny, nyní dlouho pryč z jejich světa) byli učeni, že vše je energie.

Felini byli velmi známý druh v našem a jiných vesmírech vzhledem k tomu, že prošli již vývojem trvajícím po mnoho eonů. Lidé byli jejich největším genetickým počinem kombinující to nejlepší ze všech životních forem, se kterými se Felini setkali během mnoha eonů jejich existence. Stejně jako my vytváříme nové druhy rostlin skrze genetické inženýrství,většina možná snad dokonce všechny vnímavé rasy nakonec samy následně produkují nové rasy. Chápu, že vám to může znít poněkud Star Trekové, ale možná je čas, abyste pochopili, proč máme filmy jako je Star Trek. Věřím, že jsou zatím nejbližší reprezentací naší historie a vesmíru. Věřím, že byly vytvořeny, aby nám pomohli si vzpomenout, kým jsme a na naší vesmírnou minulost.

Věřím, že Gene Redenberry a jiní spisovatele galaktických informací se prostě napojují na Akashické záznamy našeho vesmíru a přenášejí je sem s vírou, že jde pouze o jejich představivost. Došla jsem názoru, že představivost je softwarový operační systém (jako Windows ale lepší) v lidském stroji skrze, který jsme schopni se napojit na Akashické a jiné kosmické záznamy. Není divu, že jsme učeni příliš nefantazírovat. Psychické žlázy jsou softwarové programy, které používají operační systém k získání informací ve formě, kterou dokážeme pochopit. Pokračujme dál.

Nyní těsně vzápětí, kdy lidé dosáhli schopnosti warpu se ozval jiný druh. Byl Reptilianské povahy. Tato skupina se lišila prakticky ve všem. Nejenže byli odlišní fyzicky, ale lišily se i jejich emoce a mentalita. Tam kde Lidé byli emocionální Reptiliáni používali rozum. Reptiliáni jsou mocný drsný druh s jejich vlastní krásou. Velmi je respektuji.

Reptiliánům byl dán mýtus stvoření, který byl přímém protikladu toho lidského. Jejich mýtus tvrdil, že jsou vlastníky vesmíru jejich posvátným právem a tedy, kdykoliv kolonizují novou planetu, mohou zníčit nalezené životní formy. Tedy máme dvě rasy velmi opačné povahy kolonizující galaxie. Jaké to dokonalé nastavení pro Hru Integrace Polarit.

Naštěstí první Reptiliáni, kteří objevili domovský svět Lidí byly více vyvinutější povahy, to znamená, že nebyli tolik agresivní jako jiní jejich druhu.

Reptiliáni vyslali pozdrav z konstelace Orion od jejich vůdců z Alfa Draconi. Ti co přistáli na planetě Lidí byli z mnoha různých planet sloučeni do jedné skupiny. Tato sešlost Reptilianů nebyla militantní povahy; byli to průzkumníci a vědci na expedici při hledání nových planet vhodných pro kolonizaci. Výsledkem bylo jejich nadšení z nalezení jiného vnímavého druhu s unikátní formou jakou se dosud neviděli. Reagovali velmi podobně jak bychom reagovali my Lidé, a jak budeme reagovat až nalezneme život na jiné planetě.

Lidé je přivítali jako novou formu bohů, odlišných od bohů Felinů, jejich mateřské rasy (je běžné, že rasy uctívají jejich mateřskou rasu jako bohy jakmile mateřská rasa opustí planetu, velmi podobně jako mi uctíváme své rodiče jako bohy ve svém dětství). Felini jim před dávnými časy řekli, že ve vesmíru existují jiné rasy a že se jednoho dne tyto rasy ozvou, uvedou se na planetě a jejich novorozené druhy přinesou nový svět a úroveň vědomí. Lidé věřili, že Reptiliáni jsou naplněním tohoto proroctví.

Protože byli Reptiliáni mírumilovní utvořili s Lidmi přátelství a začali je zasvěcovat do mnohem vyvinutější technologie, která jim umožnila vylepšit jejich nové warpové schopnosti. Na duševní rovině byli lidé připraveni pro tento technologický skok a byl to jejich další evoluční krok. Znáte staré rčení “Když je student připraven, objeví se učitel”? Tak tomu bylo s Lidmi, byli připraveni přesunout se ven do kosmu.

Uběhlo mnoho let od příchodu Reptilianů na planetu a utvoření kolonií. Lidé a Reptiliani spolu většinu času vycházeli. Lidé během té doby s pomocí Reptilianů dosáhli velkých evolučních a technických pokroků v rasu vyvinutější než ta jejich. Reptiliáni také dosáhli evolučního pokroku , ale ten jejich byl více emoční povahy. V jejich méně vyvinutém stádiu jim scházelo citlivé emoční tělo, které měli Lidé, ale skrze křížení s lidmi byli schopní získat jejich chybějící část v kratším čase než by jim trvalo pouze vlastní silou. Takže pro všechny to bylo výhodné? na určitou dobu.

Jakmile začli být lidé bystřejší a vychytralejší/lstivější pod opatrovnictvím Reptilianů, rostla jejich síla. Jejich královská linie , modroocí blond lidé si začli od svých učitelů přát autonomii. Přestali plně podporovat jejich Reptilianské sousedy s pocitem, že potřebují znovuzískat vládu na svou planetou. Reptiliani se dostali do mnoha vlivných míst v jejich vládě skrze svatby a křížení.

Následně během této doby došlo k řadě rozbrojům mezi kolonizátory Avyonu a jejich vládnoucím koncilům u nich doma. Kolonisté překročili “Základní směrnici” (jejich mýtus stvoření) jejich druhu tím, že Lidi nezníčili a místo toho spolupracovali. Když se na to ohlížím zpět, zdá se mi, že tito kolonizátoři byli spíš rebelské povahy. Myslím, že unikli z jejich domovského světa pod záminkou vědeckého výzkumu ve snaze nalézt nový domov. Samozřemě je to jen můj názor.

Ale nakonec je jejich vláda našla a podnikla kroky. K jejich zklamání členové reptilianského koncilu příchozí na Avyon zjistili, že zahájení války proti Lidem a jejich Reptilianským kamarádům by nevyšlo. Lidé byli příliš dobře vyzbrojeni. Takže se rozhodli pro skrytou cestu a infiltrovali populaci a vládu a rozšířili virus nazývaný rasismus. Výsledkem bylo soused proti sousedovi. Lidé začli Reptiliany nenávidět. Rodiny byly rasismem rozervány. Pro ty co se narodili s mixovaným rodičovstvím to byla velmi obtížná doba.

V jejich královských rodinách byla rozbořena manželská spojenectví mezi oběma druhy. Reptiliané z Orionu infiltrovali i tyto rodiny zavlečením mnoha bolesti a destrukce.

Už to začíná být příliš dlouhé tak přeskočím řadu detailů a přejdu rovnou ke konci příběhu.

Bylo to díky nedorozumění mezi členy vedoucích rodin, které vedlo k vypuknutí války. Lidé zahájili první útok a výsledkem této války bylo zníčení domovského světa Lidí.

Bolest této destrukce a rány, které vytvořila, byla předána skrze všechny dimenze jako trauma, které utváří základ Hry Integrace Polarity. My ze Země v tomto dramatu pokračujeme. Jako bohové a bohyně tvořitelé jsme vytvořili planetu, na které jej můžeme znovusehrát s pamětí této destrukce v našem kolektivním vědomí rasy a našeho DNA.

Až na pár změn je toto stejné drama opakováno na naší planetě. Tentokrát operují z jiné dimenze, tím že ty z jejich linie v našem světě ovládají skrze posednutí a/nebo plnou inkarnaci.

Díky jejich nadřazené technologii a znalosti vesmírných zákonů vytvořili elektromagnetické pole o určité frekvenci, ve kterém nás uvěznili. Většinu času si to neuvědomujeme..

Reptiliani hrající jejich roli neviditelných utiskovatelů vědí, že Lidé, které se pokoušejí zotročit, jsou ve skutečnosti mnohem mocnější než oni, protože Lidé mají něco, co oni nemají – plně vyvinuté emoční tělo. Proč je to tak důležité? No, když máte plně vyvinuté emoční tělo, vložili jste do své DNA nejmocnější nástroj ve stvoření. Tento nástroj se nazývá soucit. Soucit má nejvyšší frekvenci ve stvoření a pomocí něj můžete vytvářet nové reality nebo měnit existující!

Zpět k Lidskému tělu,, když máte plně vyvinuté emoční tělo, máte tím schopnost transmutovat energie nížších emocí jako je nenávist, zlost, smutek a stud v soucit. Tento proces je proveden ve vyšším srdci nebo brzlíku. Uvnitř emočního těla, brzlík/vyšší srdce působí velmi podobně jako dřevěná kamna. Přenáší energie o nižší frekvenci a transmutuje je do formy o vyšší frekvenci. Podobně jako kamna sloužící jako schránka, kde je dřevo přeměňováno v oheň.

Soucit je ten druh emoce a frekvence, která dokáže změnit naší DNA. Přečtěte si knihu Grega Bradena “Probuzení k Bodu Nula” pro vědečtější vysvětlení frekvencí a soucitu. Pokud se vám podaří dosáhnout soucitu vytváříte si tím jakési magnetické pole soucitu, ze kterého dokážete vytvořit mřížku jakékoliv velikosti budete chtít. K vytvoření jedné dostatečně velké, aby pokryla celou planetu, je vše co potřebujete dostatek lidí (magických 144 tisíc?) k rozšíření do velikosti jaké budete potřebovat.

Jakmile vytvoříte planetární mřížku soucitu a pokračujete v jejím zásobování, můžete případně rozpustit jakékoliv pomalu vibrující frekvenční pole nebo mřížku/síť. To znamená, že můžeme rozpustit frekvenční pole nebo plot, kterým Reptiliani udržují před znovunabitou svobodou. Z perspektivy Hry Integrace Polarity, jakmile se uvězněné duše osvobodí z vězení skrze soucit, hra je u konce.

Jak ukončit konflikt?

Pro ukončení konfliktu Reptilian/Člověk musíme hrát tuto hru jinak než tomu bylo v předešlých případech v minulosti. Ti, kteří četli moji knihu nebo webstránku Hra Integrace Polarit si pamatují, že toto je náš třetí pokus integrovat Světlo a Tmu ve velkém měřítku, proto země je nazývána Třetím Velkým Experimentem Integrace Polarity. Jestli si ponecháme naše smysly a budeme čerpat z naší kolektivní paměti, zjistíme, že boj s Temnotou na jejich vlastní půdě/úrovni nám nepomůže a vlastně nám zaručí naše selhání. Cesta jak ukončit tuto hru je skrze užití jediné zbraně, kterou nemají – soucit.

Když my jako národ, jako rasa, zjistíme, že všechny manifestace Temnoty, jsou čistě jen vnější projevy naší vlastní vnitřní temnoty, přestaneme bojovat a integrujeme je. Když si pamatujeme, že všichni jsme jeden, Reptiliani a Lidé, muž a žena, otevřeme naše srdce k obejmutí naší temné stránky a tím se opět staneme kompletními.

11 596 zobrazení

About doctor

doktor z hôr
This entry was posted in Mimozemšťania. Bookmark the permalink.

Comments are closed.