Chronologické dějiny Země.

Téma: Ztracená paměť lidstva

21.05.2017
Při mnoha svých setkáních se kontaktér Billy Meier dozvídal mnoho věcí o naší historii. Je důležité, abychom věděli, odkud jsme přišli, odkud pochází lidský rod a jaké jsou naše vazby. Byli jsme odříznuti od naší historie, ale mnoho z nás na této planetě nyní tuší, že pocházíme z jiných světů. Následující chronologie dějin Země sahá více než 22 miliónů let nazpět, a měla by nám připomenou několik vzpomínek a fascinující znalosti.Veškeré informace pocházejí od Billyho Meiera, jaké se dozvěděl od mimozemšťanů z Plejád.Původ člověka se nachází v prstencové mlhovině Lyry, odkud se odvíjí až po rozsáhlou historii Plejáďanů. Staré souhvězdí Lyra se jeví jako nejstarší domov lidí, jak je známe. Před 22 miliony lety se v našem systému poprvé objevili staří Lyrané a vybudovali zde svoji kolonii. Jelikož se jednalo o první pokus o kosmické cestování, trvalo jim to dlouho, než se dostali na Zemi. Po prvním příchodu zde založili skupinu velmi primitivních lidských bytostí. Během příštích tisíců let sem uskutečnili mnoho expedic.

Starověcí Lyrané byli titáni, vysocí 5 – 6 metrů, jejich planeta byla mnohem větší než naše Země. Byli to běloši, s bílými nebo blond vlasy a obvykle měli modré oči. Byli to válečníci, kteří v příštích několika miliónech let upevnili svou moc a ovládali duchovní energie. Přinesli svou moc do naší galaxie a ovládli zde mnoho tisíc méně rozvinutých ras. Lyrané považovali za normální, podrobit si méně vyvinuté rasy silou. V průběhu let se Lyranská genetika začala mísit s jinými rasami, které si podmanili a vytvořili tak mnoho různých barevných ras, které se rozšířily po celé galaxii.

Pozn. překl. Podle Alexe Coliera žila lidská humanoidní rasa asi 40 milionů let v souhvězdí Lyry. Lyřané se vyznačují vzhledem jako ‚nordická‘ rasa, a zřejmě to byli bibličtí ‚Elohim‘.

     Později ničící kometa našla svou cestu do Lyranské rodiny planet a 2/3 jejich rasy bylo zabito. Jejich civilizace byla zničena a nastala doba přestavby. Po obnově civilizace opět stavěli paprskové lodě (beamdrive) na daleké cesty a opět létali do vesmíru. Jejich vůdcové byli skvělí vědci, s pochopením duchovní síly, a znovu si začali podrobovat další rasy. Jejich představitelé si brzy uvědomili neomezenou moc duchovních sil a rozvíjeli je, dokud se nestali mistry svých schopností a stali se tím, co nazývali ISHWISH (JHWH), což znamená „bůh“,“král či moudrost“.

Ishwishští vůdci vládli krutou mocí a nakonec obyvatelstvo zahájilo občanskou válku, která trvala čtyři století a více než 60% obyvatel bylo zabito. Tři planety Lyranského systému byly rozbity. Nikdo neunikl této válce v systémech Lyry a Vegy před 230 000 lety. Ishwish jménem Asael utekl z válek spolu s 360 000 lidmi, ve 183 mateřských lodích a 250  průzkumných vesmírných lodích. Tato skupina Lyranů cestovala vesmírem po mnoho let, dokud nenalezli hvězdný systém s 254 mladými modrými slunci. Bylo tam už několik obydlených planet. Přistáli a začali budovat svůj nový svět. Poté, co se usadili na třech různých planetách, jim trvalo 300 let, než se jejich civilizace rozrostla a vybudovala si pohodlí v novém prostředí.

Asael pak přikázal, aby začali zkoumat a dobývat planety v okolí. Trvalo jim 17 let, než se dostali do systému známého jako Hesperidy. Byla tam raná forma hominidů, kteří se podrobili vládě Asaela. O 70 let později Asael zemřel a jeho dcera Pleja, jako Ishwish, se ujala moci. Přikázala průzkumným lodím dále hledat nové světy. Při sledování stop narušitelské komety, která obsahovala úlomky ze starověkého systému Lyry, přišli opět do naší Sluneční soustavy, kde obsadili tři různé planety – Zemi, Mars a Malonu (Maldek).

Po několika letech však opět zuřila na Zemi válka a mnozí vědci odešli, aby se vrátili na Plejády, a zanechali tyto tři planety svému osudu.

Tyto planety existovaly bez vedení po více než 30 000 let. Vědci z Plejád se občas podívali na Zemi, jak se zde vyvíjí technologie a zda se lidé opět neobrátili proti sobě. Totéž se dělo také na Marsu a Maloně. Na Zemi zuřily války, Plejádští vůdcové je nařídili zastavit a Země byla evakuována. Malona zůstala v klidu dalších 40 let, než se také dostala do války, která zničila celou planetu, ze které se stal pás asteroidů. Její výbuch vytlačil Mars z jeho oběžné dráhy na tu, po které létá teď. Během příštích 80 000 let se uskutečnilo mnoho pokusů o vytvoření malých kolonií, ale žádný netrval dlouho. Při mnoha různých příležitostech byly skupiny vyhnanců odeslány na Zemi. V této době dokonce sloužila jako vězeňská kolonie.

 

Velký plán

Před 60 000 lety opět přišli osadníci z Plejádského systému. Bylo rozhodnuto kolonizovat Zemi. Přiletěly stovky velkých mateřských lodí s tisíci lidmi, aby vybudovali civilizaci, která trvala 6000 let, než vědci znovu způsobili válku. Tato válka byla tak ničivá, že Země zůstala téměř bez života. Nastalo období, kdy po Zemi kráčeli jen divoši. Asi před 50 000 lety přišel Ishwish Pelegon. V té době zuřila válka na třech domácích planetách v systému Plejád, takže se Pelegon rozhodl utéci, vzal s sebou 70 000 lidí, včetně 200 vědců a dospěl na Zemi. Vzhledem k tomu, že Země pod vedením 200 Pelegonových vůdců vzkvétala, tak nejhorší válka všech dob se odehrávala na jejich domovských světech. Pozemští muži byli v úžasu nad velkou mocí Ishwishe Pelegona, který vládl nad všemi kontinenty Země. Byl známý jako „bůh“ nebo „král moudrosti“.

Nakonec zavládl mír i na Plejádách, díky duchovním představitelům, kteří ovládli vědce. Lid se naučil důvěřovat pravdám o stvoření, poznání a moudrosti duchovních zákonů. Za dobu 8000 let se plejádské národy vyvinuly na velmi vysokou duchovní úroveň a podle těchto pravidel stále žijí.

Na Zemi nebylo o míru na Plejádách nic známo. Pelegon byl nejvyšší vládce a poprvé za

300 000 let Země žila v míru a rozvíjela se. Všechny kontinenty na Zemi byly obývané. Tato velkolepá civilizace trvala 10 000 let, než se uchopil moc další Ishwish jménem Jesas tak, že zavraždil následníka Pelegona.

Jesas byl u moci jen 20 let, když se lidé postavili proti němu a opět vypukla válka. Stovky tisíc lidí uprchly ke hvězdě, známé nyní jako Barnardova hvězda. Znovu nastala úplná destrukce planety a Země upadla do barbarství.

 

Atlantis

Po 7 000 let se Země vyhýbala obsazení, dokud se  nevrátili potomci uprchlíků pod vedením Ishwishe Atlanta, který se svou manželkou Karyatidou osídlil kontinent Atlantis. Karyatida vybudovala menší Atlantidu ve Středomoří, zatímco její otec Muras postavil gigantické město na pevnině Mu, která později získala jméno Lemuria.

Města byla postavena daleko od sebe, aby se neovlivňovala. Spolu s Mu bylo vybudováno podzemní město Agharta a mimozemská Alfa a Beta. Mezi těmito dvěma národy trval po

18 000 let mír, dokud někteří vědci žízniví pro moci, nepovstali a ohrozili tak mír. Lidé to však nechtěli a vyhnali je. Vědci a jejich následovníci uprchli do vesmíru před 15 000 lety. Opět nastal na 2 000 let mír, zatímco vyhnaní vědci plánovali pomstu.

Ve městě Beta upevnili svoji velkou moc a navýšili si délku svého života. Z nenávisti k ostatním zaútočili na Zemi, vedeni zlým Ishwishem Arusem, který měl v úmyslu zničit Atlantis a Mu. Kradli, vraždili a dokázali pokořit pouze malé oblasti země, kdy se usadili v severní Hyperborei. Tato oblast byla částí Floridy, než byla přesunuta na sever, po posunu zemské osy.

Arusův syn Arus II pokračoval v útocích na převzetí vlády nad Indií, Pákistánem a Persií, kde se setkal se Sumery, milujícími lidmi, kteří pak uprchli na sever. Sumerové byli vysocí tmaví potomci Sirianů, kteří se původně usadili na Zemi, současně s Ishwishem Atlantem, který vybudoval Atlantis. Indie byla nazývána Arya. Po několika staletích se Arya zbavila Aruse a spojila se s Mu a Aghartou. Tyto lokální války trvaly dalších 1500 let. Arus byl starý a umíral, ale podařilo se mu infiltrovat své stoupence do Atlantidy a Mu, což způsobilo dostatek rozporů, aby se znovu začalo hovořit o válce.

Tisíce lidí uprchlo z Atlantidy a Mu a vrátili se na Plejády, kvůli bezpečnosti. Armády Atlantidy a Mu byly velmi početné a mocné. Armáda Atlantis měla 4,83 milionu bojovníků na velkých lodích, 123 000 malých vesmírných lodí a 16 431 válečných lodí, vybavených nejsložitějšími paprskovými zbraněmi. Měly také 24 230 laserových zbraní na lodích střední třídy. Ale i při této síle jim byla Mu nadřazená v technologii a chlubila se zbraněmi větší účinnosti.

Vědci Mu, kteří věděli o nastávajících událostech, skryli své loďstvo do pásu asteroidů, kde byl jeden z největších asteroidů spojen s pohonným systémem, aby mohl být vržen na Zemi. Když začal útok Atlantidy, velitel Mu nařídil, aby byl tento obrovský asteroid vypuštěn k Zemi, ale bylo již příliš pozdě na to, aby to zachránilo Mu. Atlantská flotila v mžiku zničila město Mu. Všechny pozůstatky Mu byly roztaveny, jak je patrné z hladké, ploché půdy v poušti Gobi, kde kdysi Mu stálo.

Obří asteroid se rychle blížil směrem k Zemi, nasměrován připojenými řídícími jednotkami. Někteří vůdci a vědci Atlantidy odhalili blížící se asteroid a uprchli do vesmíru, ale bylo již pozdě na záchranu všech. Asteroid narazil do atmosféry a vybuchl jako supernova, generující teplotu přes 34 000 stupňů. Kontinent Atlantis se během několika sekund tímto teplem roztavil. Asteroid explodoval ve výšce méně než 110 mil a rozpadl se na tisíc malých kousků, které dopadly na Zemi jako broky. Atlantský oceán byl rozdělen, vybuchly sopky a moře se vařilo. Voda z oceánu vzlétla do výše až 70 mil. Po zemských kontinentech se přehnala přílivová vlna přes čtyři míle vysoká. Stalo se to přesně v roce 9498 př. n. l., dne 6. června, kdy Atlantida klesla na dno oceánu.

Brzy po válce byl Arus zavražděn svým třetím synem jménem Jehoven, který se uchopil moci nad Árijci a třemi zbývajícími národy na Zemi.

Prvním národem byli potomci rasy Armus, kteří žili před 33 000 roky v oblasti známé jako Arménie. Přistěhovali se kdysi ze systému Plejád.

Druhý národ byly rozptýlené kmeny v Persii, Indii a Pákistánu, které byly v té době známé jako Árijci.

Třetí národ bylo celosvětové rozšíření cikánů, kteří byli špióni a vražedníci, jak je nazývali židé, což ve starověkém jazyce Plejáďanů znělo Hebron. Tento název označoval spodinu společnosti. Dnešní cigáni prý nejsou stejní.

Jehavon vládl před 7000 lety, dokud ho nezabil jeho jediný syn Jehav, který se podobně jako jeho otec sám nazýval Stvořitelem člověka. Během této doby skupina 160 000 velkých Árijců opustila území pod vládou Jehava, proplížila se zeměmi na východ a přesunula se do oblasti mezi Kaspickým mořem a pohořím Ararat. Tato oblast byla plná potomků Sumerů, kteří vedli místní obyvatele k disciplinovanosti, v důsledku jejich vysoce rozvinutých znalostí duchovních sil.

Árijci na ně zaútočili, utlačovali lidi do otroctví a vytvořili zde nový stát. Aryané, zbaveni veškeré techniky, se brzy začali mísit s domorodci, všechny předchozí vymoženosti a znalosti brzy zmizely a byly navždy zapomenuty. Před 3320 lety byl Jehav zavražděn jeho prvním synem Arussem.

Jehav měl také další dva syny, jménem Salam a Ptaah. Ptaah a Salam byli klidnější povahy, postavili se proti Arussovi a vyhnali ho i s jeho následovníky. Aruss se tajně vrátil a schoval se v podzemním městě pod pyramidou v Gíze. On a jeho následovníci dělali plány na to, aby převzali svět tak, že svedou mnoho lidí ze správné cesty, za pomocí falešného učení a náboženských iluzí. Ptaah a Salam řídili svět společně a udržovali mír. Ptaah však byl postižen chorobou a zemřel ve věku 93 let, když přenechal vládu Salamovi, který vládl, dokud nebyl starý a slabý, pak přenechal vládu svému synovi Plejovi.

Plejos byl mírumilovným vládcem a spojil se s Nejvyšší radou Plejád. Arrus v té době vedl v Egyptě, asi před 3010 lety, skupinu bezbožných stoupenců, kteří se nazývali Bafat. Byl však zajat zlým vůdcem jménem Henn, kterého Hebrejové opět nazvali Jehovou. Jeho následovníci ho nazývali jako ‚krutý‘. V roce 2080 př. n. l. byl Henn svržen novým vůdcem Kamagolem I. Všichni však byli odtržení od celé společnosti, jejich technologie nefungovala a délka jejich života se krátila.

Kamagol II byl ještě horší, než jeho otec. Nejenže převzal moc, ale dal svého otce vsadit do hluboké temné kobky a nechal ho tam, dokud nezemřel.

Kamagol II byl jeden z posledních dlouho žijících vládců, zemřel až ve stáří 1975 roků a zanechal za sebou 2100 jeho zlých stoupenců. V té době již byli Bafatové, zbaveni většiny své technologie, ovládali jen 723 pozemšťanů prostřednictvím telepatie. Byla to jejich poslední naděje k ovládnutí Země. Mezitím byl Plejos, poslední vůdce ze systému Plejád na Zemi, informován o mírové dohodě mezi systémem Plejád a Vysokou radou Andromedy. Nastala nová éra duchovního růstu a míru v Plejádách. Plejos a jeho následovníci se chtěli vrátit do svého domovského systému. Bylo rozhodnuto zanechat zde proroka, který by mohl šířit své učení. Plejos nařídil, aby se zde narodil šiřitel pravdy a vzdělavatel lidi.

Tento člověk byl nazýván Immanuel. Žil 105 let a prostřednictvím svého učení přinesl pravdu všem, kterým mohl. V roce 182 se jeho jméno změnilo na ‚Ježíš Kristus‘, jeho učení bylo přepracováno, aby vytvořilo strukturu náboženské moci, která vládne dodnes.

 

Chronologické dějiny Země

Tento přehled zobrazuje důležité momenty v historii Země na základě informací od Plejáďanů. Termíny jsou pouze odhady, které ilustrují průběh událostí.

Znaménko – (mínus) před číslem znamená počet let před naším letopočtem.

 • – 22 milionů let : První Lyrané přicházejí na Zemi a kolonizují ji.
 • – 387 000 : 144.207 Lyranů přichází na Zemi a usadí se zde, navždy změní genetiku pozemšťanů.
 • – 228 000 : Lyranský vůdce jménem Asael vede 360.000 Lyranů do nového domova v Plejádách.
 • – 226 000 : Asael umírá a jeho dcera Pleja se stává vládkyní systému, který se nyní nazývá Plejády.
 • – 225 000 : Plejádské průzkumné lodě objeví Zemi a jsou zde založeny kolonie, a také na Marsu a Maloně.
 • – 196 000 : Na Zemi vypukne válka a lidé jsou evakuováni na Plejády. O čtyřicet let později je zničena Malona a stává se pásem asteroidů. Mars je odhozen ze své oběžné dráhy a veškerý život na něm zahuben.
 • – 116 000 : Za posledních osmdesát tisíc let se několik Lyonů – většinou vyhnaných zločinců – pokusilo o založení několika malých kolonií.
 • – 71 344 : Lyrany jsou postaveny Velké pyramidy v Gíze, Číně a Jižní Americe.
 • – 58 000 : Začíná velký plán Plejáďanů k vybudování skvělé společnosti, která trvá na Zemi téměř 10 000 let.
 • – 48 000 : Ishwish Pelegon přichází na Zemi a vybuduje dokonalou společnost, která trvá přibližně 10 000 let.
 • – 31 000 : Je založena Atlantis, vůdcem jménem Atlant, který přichází se svými lidmi ze systému Barnardovy hvězdy.
 • – 30 500 : Je založeno velké město Mu Murasem, otcem Atlantovy ženy Karyatidy. Jeho říše je nazývána Lemurií.
 • – 30 000 : Ze Siria sem přichází černá rasa.
 • – 16 000 : Vojevůdce Arus je vyhoštěn ze Země, protože se pokoušel zahájit válku. Skrývá se svými stoupenci ve hvězdném systému Beta Centauri.
 • – 14 000 : Arus a jeho stoupenci se vrátí na Zemi a usadí se v Hyperborei, což byla tehdejší poloha Floridy.
 • – 13 000 : Vědec Semjasa, druhý velitel po Arusovi, vytváří dvě lidské bytosti, které mají dítě jménem Seth. Tak vzniká legenda o Adamovi a Evě.
 • – 11 000 : Arus II zaútočí na Sumery, kteří uprchnou do hor.
 • – 11 000 : Přiletí skupina mimozemšťanů neznámého původu, vedená vůdcem Virakočou, který založí město Tiahuanaco. Jeho základna je na ostrově s názvem Mot. Poskytne obyvatelům Velikonočního ostrova nástroje k budování podivných soch, které ho zobrazují.
 • – 9500 : Plejáďané způsobí, že stará duchovní forma z Lahsona přijde na Zem – později se inkarnuje do Meiera.
 • – 9498 : Atlantis a Mu se navzájem zničí a tak zničí i planetu. Vzduch není dýchatelný po dobu 50 let. Všichni přeživší jsou ukryti pod zemí.
 • – 9448 : Jehovan, třetí syn Arusse II, převezme tři zbývající kmeny, které zůstaly na Zemi a stane se jejich panovníkem.
 • – 8239 : Kometa ‚Ničitel‘ těsně přelétá nad Zemí a způsobuje rozdělení Atlantického oceánu.
 • – 8104 : Biblická potopa.
 • Kolem – 6000 : Venuše je vytažena z oběžné dráhy okolo planety Uran kometou Ničitel a je na nové oběžné dráze kolem Slunce.
 • – 5981 : Kometa Ničitel se blíží k Zemi a způsobuje velkou zkázu. Také změní oběžnou dráhu Venuše.
 • – 4930 : Ničící kometa opět prochází kolem Země, což způsobuje katastrofální přílivové vlny.
 • – 5000 : Jehav, syn Jehovana, převezme vládu.
 • – 1500 : Ničící kometa opět prochází kolem Země, což způsobí, že sopka Santorin vybuchne. Také přesune Venuši do její současné oběžné dráhy kolem Slunce.
 • – 1320 : Jehav je zavražděn svým synem Arussem, který má dva syny, jménem Salem a Ptaah.
 • – 1010 : Aruss je odstraněn svými syny a schovává se pod Velkou pyramidou v Gíze se svými následovníky. Nazývají se Bafath. Konec tohoto přehledu uvádí důležité momenty v dějinách Země až po rozšíření duchovního učení Immanuela, který hlásá učení o stvoření lidstva.
 • + 32 n. l. : Immanuel je ukřižován.

 

 

Poznámka překladatele:

    Vzhledem k tomu, že uvedený přehled nelze nijak ověřit, snad pouze s přihlédnutím k některým pověstem domorodců, týkajících se jejich původu nebo sdělení různých kontaktérů, kteří byli informování jejich mimozemskými přáteli, případně různými telepatickými kontakty s duchovními entitami (Anton Parks), je jen na čtenáři, zda tuto historii Země bude považovat za pravděpodobnou nebo smyšlenou.

 

2 435 zobrazení

About doctor

doktor z hôr
This entry was posted in Filozofia, Mimozemšťania. Bookmark the permalink.

Comments are closed.