Aktivujeme si 12-vláknovú DNA 1.2.3.

Už v minulosti som nahryzla tému 12-vláknovej DNA a jej aktivácie. Odvtedy sa nám nazbieralo niekoľko možností, ako s tým začať:

Tak na začiatok sa poďme pozrieť na jednu zaujímavú meditáciu. Zaujalo ma, že niekomu pomohla poprepájať hemisféry mozgu a aktivovať 12-vláknovú DNA, takže som sa rozhodla hodiť ju sem ako prvú. Jednak je nádherná, začína merkabou (pre tých, ktorí si ju nevedia dobre predstaviť pre vlastnú meditáciu) a má výbornú hudbu.

Samotná meditácia je v angličtine, čo asi poteší len málokoho. Takže aspoň stručný obsah: zameriava sa na “Kristovu energiu”. Pre nekresťanov poznámka: “Kristova energia” a “Kristovo vedomie” sa spájajú skôr s rozšíreným vedomím a absolútne aktivovanou DNA, nie s osobou Krista. (Mimochodom, “Kristus” je vraj odvodenina z gréckeho christós, teda “pomazaný”, predznamenaný na niečo vyššie. Keď som sa anjelov naňho pýtala, povedali, že sa s tým musím naučiť žiť, lebo je to fakt. No a potom som niekde čítala, že v ľudskej histórii nám z času na čas pošlú “zhora” archetyp, ktorý nám má prostredníctvom ľudského života predviesť nejakú “vyššiu” vlastnosť – a vraj Kristus bol jeden takýto archetyp. Anjeli mi to potvrdili.)

No a späť ku Kristovmu vedomiu, ktoré kvôli svojim predsudkom budem označovať ako vyššie vedomie. Toto vedomie sídli v Hrit Padma, čakre tesne pod srdcovou, a prejavuje sa ako čisté biele svetlo a vysoká vibrácia. Keď sa hovorí o “bezpodmienečnej, božej láske”, tak sa tým myslí toto svetlo, nie pusinkovanie a mojkanie! Takže toto vyššie vedomie dokáže aktivovať našu DNA, zvýšiť našu vibráciu a umožniť nám vzostup – teda aj pohodu v roku 2012.

A voľne prerozprávaná meditácia: Ak sa chceme transformovať, tento proces začína v našom srdci, keď umožníme Kristovej/vyššej energii vstúpiť doňho. Je to energia učiteľa, ktorý stojí vysoko nad naším egom a individualitou. Je to transcendentná existencia, ktorú v sebe máme všetci, len si ju neuvedomujeme. Prebudenie znamená vidieť, otvoriť oči do nového dňa a vkročiť do slnečného svetla s pochopením a porozumením cyklickej podstaty života a pochopením cyklov, ktoré sa už uzavreli a dali vzniknúť niečomu novému. Je to čas, kedy sa uzatvára karma, kedy sa akcia a reakcia prejavili v niečom novom, čo z nich vzniklo. Teraz sa v nás zobúdza vnútri skrytá bytosť, ktorá kráča za Svetlom, od hmotného k viac-než-hmotnému. Doteraz sme sa ako drobní jedinci strácali v komplexnosti, pretože o tom bol náš ľudský život. Teraz nás vyššie vedomie privedie späť k podstate a umožní nám nájsť svoje poslanie a jadro svojej existencie, z ktorého potom prehliadneme ilúziu izolovanosti a transformujeme sa na Spirit, teda našu dušu.

Túto i ostatné nahrávky si treba púšťať opakovane, aby sa dosiahol požadovaný účinok. Pre každého bude asi individuálne, ako rýchlo začne na tieto vibrácie reagovať.

Druhý krok je tzv. multidimenzionálna hudba, ktorá má podobný účinok ako hudba od Shapeshifterov, ale nie je taká silná (a žiaľ, ani kvalitná). Na druhej strane, je ľahko prístupná, takže toto vyváži jej menší nedostatok :-P … Treba ju počúvať podľa možnosti so zatvorenými očami, a “precítiť”, ako nám rozvibruje telo.

Ak ju cítime (najčastejšie začíname cítiť cez chodidlá, kde sú dve zemniace čakry, tzv. bublajúce žriedla), je to jasný signál, že prelamujeme zatuhnuté vzorce správania a myslenia a že uvoľňujeme zatuhnutú štruktúru našej DNA. Uvoľňujeme sa mimozmyslovému vnímaniu.

Teraz ešte musíme popracovať na svojom vnímaní. Na to slúžia ďalšie nahrávky, ktoré používajú solfeggio frekvencie(a nepýtajte sa ma, čo to je). Pomocou jednotlivých frekvencií sa dosahujú rôzne účinky. Ak máte problémy so strachom, skúste 396 HZ – Oslobodenie od strachu:

Potom prichádza na rad transmutácia pomocou 417 HZ – frekvencia, ktorá pomáha premieňať ťažkú, nízkofrekvenčnú vibráciu na vibráciu vyšších oktáv.

Ďalšia frekvencia 741 HZ – nám pomáha rozširovať vedomie, prehlbuje naše porozumenie a vnútornú vyrovnanosť.

Solfeggio frekvencia 852 HZ prebúdza našu intuíciu a pripravuje nás na schopnosť telepatickej komunikácie.

Ďalší stupeň je frekvencia 285 HZ – kvantové poznanie. Je to schopnosť spracovávať informácie, ktorá presahuje obvyklé materiálne kanály poznávania (napr. naše zmysly) a je skôr o precítení, ako o poznaní. Všetko, čo preciťujeme, overujeme vzhľadom na naše nadobudnuté mentálne modely, avšak po predošlých frakvenciách sú už naše mentálne modely dostatočne fluidné, aby sme dokázali prekročiť hranicu obvyklého a hranicu nášho ega či časopriestoru a skontaktovať sa s našou večnou dušou a jej spojením so zdrojom všetkého, čo existuje.

Toto nové poznanie potom potrebujeme nejako integrovať s naším doterajším poznaním. Frekvencia 639 HZ pre integrovanie štruktúr nám pomôže meditovať, harmonizovať svoje energetické štruktúry a ich nové prepojenia.

Meditačné a mentálne schopnosti posilní potom frekvencia 174 HZ , základ, ktorá súčasne lieči naše telo a emócie a začína staré i nové spájať do jedného celistvého celku.

Posledná solfeggio frekvencia je 528 HZ – zázrak, multidimenzionálna zvuková zmes liečivých frekvencií a symbolov. S ňou sme pripravení na ďalší krok.

A teraz sme pripravení na vzostup do sveta plne funkčnej 12-vláknovej DNA… Ale o tom až nabudúce.

Tento článok je voľné pokračovanie článku Aktivujeme si 12-vláknovú DNA 1. V ňom sme si “vyhojili” našu DNA tým, že sme sa zbavili strachov a obmedzení, ktoré sú v nej zakódované. V tomto článku pôjde vyslovene o aktiváciu DNA a zahájenie vzostupu.

Dnes budeme používať predovšetkým hudbu Kurta Nielsena. Tu je video, v ktorom tvorí svoje obrazy:

Hudba je dobrá na “naladenie sa” na tému, ale sama o sebe ešte nič nerobí. A než sa pustíme do aktivácie DNA, urobíme si ešte jednu poslednú “očistu” pomocou frekvenčných vzorcov a frekvenčnej hudby. Vzorce boli vytvorené z danej frekvencie, ale ten postup mne ako netechnikovi nebol celkom jasný.

Očista a naladenie sa na vysoké vibrácie

Začneme tým, že sa zbavíme negativity, ktorá sa mohla zachytiť v našej aure. Použijeme na to solfeggio frekvenciu 396 Hz. Nepotrebujeme na to slúchadlá, skôr naopak, ale mali by sme mať úplný kľud bez rušivých vedľajších zvukov a mali by sme sa sústrediť na obraz i zvuk súčasne. Za chvíľu by sme mali cítiť, ako naše telo na vibráciu reaguje protivibráciou. Odporúčam opakovať túto nahrávku častejšie, spočiatku možno denne, ale aspoň raz do týždňa.

Druhá nahrávka dáva do poriadku našu DNA a zbavuje ju všetkých nevhodných traumatických odtlačkov. Robí to pomocou frekvencie 528 Hz a takisto treba používať zrak a sluch súčasne:

Tretia nahrávka sa zameriava na oblasť srdcovej čakry a Hrit Padma, spirituálneho srdca. Jej cieľom je uvoľniť nás z ilúzie izolovanosti, rozkmitať v nás frekvenciu univerzálnej lásky a jednoty. Robí to pomocou frekvencie 639 Hz:

Ďalšia nahrávka má za cieľ preboriť našu strnulosť a otvoriť nás nečakaným zmenám, s ktorými sa večne musíme potýkať a málokedy nám padnú dobre. Niekde som čítala, že to je ego, čo neznáša zmeny, pretože ego má rado veci “po svojom”. Keď sa dokážeme vnútorne otvoriť zmenám, oslabujeme tým moc nášho ega nad nami a okresávame pocit vlastnej dôležitosti na “únosnú mieru” :-P . Nahrávka používa frekvenciu 417 Hz:

Keď už sme naladení na odosobnenie sa od obľúbených záležitostí nášho ega, môžeme pristúpiť k rozvíjaniu nášho spirituálneho vedomia, teda filtrami neskresleného vnímania fyzickej reality. Táto nahrávka nás vedie tiež k vnímaniu mimofyzickej reality. Používa frekvenciu 852 Hz:

No a v tomto bode sme nachystaní na mimozmyslové vnímanie, na intuitívne vedenie a na “osvietenie”, teda prijímanie mimofyzických informácií mimozmyslovými kanálmi (frekvencia 741 Hz):

Posledná nahrávka kombinuje solfeggio zvukové “mandaly”, ktoré sú kombináciou viacerých frekvencií – 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz a 852 Hz. Jej cieľom je otvoriť nás “božskému”, teda napojiť nás na akašu.

Aktivácia a vyrovnanie čakier a “kľúč” k vzostupu

Teraz sa trochu zmenia naše “podmienky”. Predovšetkým by sme mali začať používať slúchadlá a vylúčiť bočné vzruchy (hlavne zvuky). Potom by sme mali buď čítať meditácie, ktoré sú vo videách, alebo jednoducho zatvoriť oči a vnímať len hudbu. Meditácie sú v angličtine, takže nie sú pre každého – a nie sú nutné! Stačí len počúvanie hudby a sústredenie sa na to, čo chceme dosiahnuť: premeniť našu vibráciu na vyššiu, uvoľniť všetky ešte neprelomené bariéry a “zabetónované” miesta a dostať sa do stavu detskej nevinnosti – otvorenosti, zvedavosi a prístupnosti všetkému, čo príde, nezávisle od toho, aké to bude.

(Meditácie spracujem dodatočne. Ak niekto iný znalý angličtiny s tým pomôže, budem len vďačná – momentálne vôbec nestíham.)

Ak s týmto posledným máte problémy, odporúčam dva články na Mračnej hore: Sme viac ako naša predstava o sebe a Kto je “ja”?. Odporúčam najprv si urobiť všetky cvičenia v týchto článkoch a až potom prikročiť k aktivačným nahrávkam. Ak nie, dosiahneme pravdepodobne len nižšiu mieru aktivácie DNA a môže sa stať, že po vypočutí aktivačných nahrávok sa v našom živote začnú diať zmeny, ktoré budú svedčiť o emocionálnej “očiste”. Ak k tomu dôjde, po čase (napr. po 1 mesiaci) by sme sa mali k nahrávkam znova vrátiť a vypočuť si ich zas.

Aktivačná hudba je rozdelená na 6 častí. Začala by som prvou a každý deň by som pridala jednu novú, teda na šiesty deň by sme mali počúvať všetkých 6 v kuse. Nahrávky využívajú princíp Mind Entrainment (neviem, ako sa to povie po slovensky, ale nakoľko to chápem, nalaďuje sa tým mozog na istú vlnovú dĺžku). Nahrávky uvoľňujú vraj väčšie množstvo ľudského rastového hormónu ako obvykle. Takisto obsahujú frekvenciu 528 Hz, ktorá lieči DNA. Dokáže aktivovať 12 – 24 vlákien DNA (počet závisí od toho, ako spirituálne vyvinutý je človek, čo ju počúva), ak sa počúva sústavne a používa sa s inými aktivačnými cvičeniami. Melódia sa zľahka mení a počas nej pravdepodobne vyplávajú na povrch ešte nedoriešené traumy alebo blokády, najčastejšie emocionálne. Netreba sa zľaknúť – treba si to “odsedieť”, kým to prejde. Ak pri niektorom dieli hudby odhalíme nejakú traumu, počúvame tento diel hudby tak dlho, kým trauma neprejde – až potom pripojíme nasledovný.

Hudba používa hodne vysokých tónov, ktoré stimulujú rôzne časti mysle/tela. Preto je lepšie použiť slúchadlá, aby sme ich zvuky dostávali neskreslené bočnými zvukmi z prostredia. Okrem toho by sme počas počúvania mali “vliezť do seba” a na to je lepšie odizolovať sa od prostredia – aj pomocou slúchadiel.

Po dokončení týchto nahrávok ešte príde “uzamknutie” tela na vyššej vibrácii – ale o tom až v ďalšom článku.

Kľúč k vzostupu #1 zo 6

Kľúč k vzostupu #2 zo 6

Kľúč k vzostupu #3 zo 6

Kľúč k vzostupu #4 zo 6

Kľúč k vzostupu #5 zo 6

Kľúč k vzostupu #6 zo 6

V predchádzajúcich dvoch článkoch sme si pripravili telo i ducha na aktiváciu DNA a postupne sme aktiváciu spustili. Na to, aby táto zmena bola trvalá a nezvratná, potrebujeme aktiváciu ešte “doklepnúť”, teda fixovať v novom stave, aby sme mohli spustiť sekvenciu pre vzostup.

Až sem sme sa vedeli dostať bez serióznej práce na sebe, hoci poniektorí už pri aktivácii 12-vláknovej DNA mohli citiť potrebu “vyčistiť si” svoje vnútro. Teraz nás už práca na svojom egu neminie – ale na to lepšie poslúži Cesta prázdnoty z Mračnej hory. Musíme cez to… bez snahy žiaden vzostup! Vibrácie sú silná vec – ale “ťahanie” tela pomocou hudby za každú cenu do vyššej vibrácie stroskotá, pokiaľ máme v sebe nejaký “program”, ktorý nám vibráciu nasilu znižuje. Takže ak chceme “nahor”, najprv musím odstrániť prekážky v nás!

Pokiaľ ste pri aktivácii DNA necítili nepríjemné spomienky, možno patríte k tým vzácnym ľuďom, ktorí v sebe veľa negativity nenosia. Ale aj tak by som “pre istotu” urobila 40-dňovú kúru s mantrou na zmiernenie karmických dlhov.

No a poďme k aktivácii vzostupnej sekvencie, tzv. “vzostupovému pulzu”, ktorý zapojí všetky naše hlavné meridiány a čakry. Tento pulz cítite od oblasti Hrit Padma až po hrdlo ako tlak, pulz a teplo. Postupom času sa rozšíri do celého tela a do aury. To je znamenie, že vzostup začal. Hudba, ktorú používame, je znova od Kurta Nielsena.

Takže: vzostupujte! :-P

SpiritFlight – Aktivácia vzostupu #1 z 2

SpiritFlight – Aktivácia vzostupu #2 z 2

24 321 zobrazení
This entry was posted in E.I.A., Vzostup. Bookmark the permalink.

Comments are closed.