Energia z vesmíru -fotónový pás…….

Práve dopadajúce energie – september 2007

Od septembra sa začne napĺňať proroctvo ohľadom otvorenia brány a vzostupu hladiny energií na najvyššiu možnú mieru. Všetci, ktorí toto pocítia, budú do jedného vnímať veľa mimosmyslových informácií. Prejavy budú veľmi krátkodobé, kým sa všetko opäť neustáli. Všetci, ktorí pocítia tieto zmeny, budú samozrejme aj sami od seba požadovať zmenu vo svojich životoch, pretože takto už pre tieto duše nie je možné žiť. Ľudia sa k týmto prejavom budú stavať veľmi odmietavo, pretože si nebudú vedomí toho, prečo sa im to deje a bude to vyžadovať veľa trpezlivosti a zároveň zásadnú zmenu v ich životných postojoch, pretože to, čomu sa budú najviac brániť, udrie s nebývalou silou.

Energie budú prichádzať vo vlnách a každá vlna bude sprevádzaná zmenou okolitého počasia. Zmeny počasia prebiehajú neustále, ale zmeny, ktoré budú sprevádzať tieto energetické náboje, budú veľmi málo viditeľné.

Počas septembra tiež nastane otvorenie brány Slnka, ktorá bude sama nasávať všetky negatívne energie zo Zeme. Aktuálne sme vo veľmi vysokých vibráciách a môžeme sa cítiť i vidieť “rozptýlene” alebo prežívať citový zmätok, stratu, opustenie.

Nemožno povedať, že sa Zem očistí, ale bude sa môcť zbaviť ďalšej časti  energií, nazbieraných  počas  minulých rokov. Až potom nastane mierna úľava, aj keď celkovo veľmi nepatrná. Ľudia budú stále pociťovať rovnaké príznaky ako doteraz, lebo sú súčasťou transformácie. Možno sa objavia aj ďalšie príznaky, ako napríklad tlaky na srdci a obehové problémy. Môže sa objaviť i hučanie v ušiach alebo iné príznaky vzostupu. Nemožno povedať, že tieto problémy bude jednoduché prekonať, ale ten, kto sa bude vedome snažiť postúpiť do vyšších vibrácií, zvládne tieto problémy ďaleko ľahšie.

Prichádzajúce energie sú iba predzvesťou ďalších, oveľa silnejších, ktoré budú prinášať nové informácie a prúdiť do myslí tých, ktorí majú vo svojich kódoch kód pomôcť ostatným a kód svetlonoša pre hľadajúcich a neistých. Všetko sa začína meniť a počas niekoľkých rokov sa prejavia následky týchto zmien, pretože je žiadúce, aby tieto zmeny prebehli.

Veľa informácií príde na Zem ešte počas tohto roka. Tieto informácie boli mnoho tisíc rokov držané v tajnosti a teraz nastáva čas ich návratu k ľuďom, ktorí ich budú vedieť použiť. Títo ľudia budú tí, ktorí budú učiť ostatných.

Takto sa bude tiež čiastočne meniť temnota na svetlo. Veľa energií ešte nemôže tú tmu preniknúť, ale prichádza doba, kedy sa prúd energií neustále zosilňuje a jeho pôsobenie sa bude prejavovať okamžite  na určenom mieste.

Fotónový pás – éra Svetla začína (1.)

Áno, posúvame sa do zóny vesmíru, kde je pásmo fotónovej energie. Naša hviezda sa vnorí do tohto pásma na nejakých 2000 rokov a táto udalosť sa deje každých 11000 rokov. Naposledy, kedy tomu tak bolo, bolo obdobie Atlantídy. 11000 rokov mimo fotónový pás sa nazýva Galaktická Noc. Náš hviezdny systém je 8. hviezdou plejádského súhvezdia. Naša Slnko obieha okolo ALCYONU, rovnako ako ďalšie plejádské hviezdy. ALCYON sa nachádza vo fotónovom páse po celý čas. Iné vystupujú a vstupujú na rôznu dobu, čo je závislé od ich orbitálnej dráhy. Skúsenosť, ktorú zažívame na Zemi, keď vstupujeme a vystupujeme z fotónového pásu, je extrémne cenná. Trilióny duší sa preto pokúšajú dostať na túto jazdu telo.

Začíname sa presúvať do fotónového pásu a úplne v ňom budeme ponorení počas roku 2012. Vo fotónovm páse sa stávajú múry medzi rôznymi dimenziami stále tenšie, alebo neexistujú vôbec. Jednou z vecí, ktorá bude musieť nastať, až sa dostaneme do fotónového pásu je to, že si budeme musieť osvojiť 4. dimenziu a integrovať ju do našej planéty. Prechod do  fotónového pásu je charakteristická radikálnym počasím, klimatickými zmenami. Bude to celkom zaujímavé, pretože svet 4. dimenzie začína padať do našej reality 3. dimenzie. Elementy zo štvorky môžu  individuálne priťahovať, budeme ich schopní “vidieť” a  úplne v závislosti na našom vedomí. Mohli by sme si pritiahnuť miestnosť plnú diablov vystavujúcich svoje vidly, ale aj plnú miestnosť anjelov. Štvrtá dimenzia je polarizovaná veľmi podobne, ako 3. dimenzie a bytosti úrovne 4. dimenzie majú svoju vlastnú agendu.

Od pomoci a požehnania, k priamemu pôsobeniu na náš vývoj. Náš stav vedomia je tou najdôležitejšou vecou. Opakujem to stále a zdôrazňujem  “BYŤ V PRÍTOMNOSTI”. Podľa nej nie je načasovanie tejto udalosti tak dôležité, ako to,že sme my, z perspektívy vedomia už v tom . Vrchol aktivity klimatických zmien by podľa nej mal byť medzi rokmi 1998-2001. Hovoríme o dimenziách takto: prvá dimenzia – minerálne ríše – vedomie rezonancie matky krajiny prostredníctvom kryštálov .. 2. dimenzia – ríše rastlín – vedomie vnímanie matky krajiny prostredníctvom interakcie a komunikácie s rastlinamy, tj Findhorn. 3. dimenzie – čas a priestor – vedomie zvládnutie lineárneho času prostredníctvom “bytia tu a teraz” polarizovaného do pozitivity a negativity. 4. dimenzia – nefyzické kráľovstvo archetypov, sprievodcov a nefyzických bytostí. Prístupné prostredníctvom sprievodcov, archetypov a anjelov – a tiež polarizované do negativity a pozitivity.

Až sa ocitneme vo fotónovom páse, budeme mať prístup ku všetkým dimenziám . Ľudia celého sveta sa snažía o malý kúsok poznania, osvietenie, nádej pre budúcnosť svojich detí vo svete rozrastajúceho sa poníženia, drog, znásilnenií, vrážd atď. Proroci skazy kážu o fyzickom horore a anihilácii. Je to ako veľký vír, veľká nasávajúca špirála, stále dole v tme a zúfalstve. Keď sa však pozriete hore, môžete vidieť svetlo na špici a driapajúce sa von z tohto stále zrýchľujúceho sa stisku beznádeje. Pravda je niekedy tak jednoduchá, že ju prehliadneme, ignorujeme ju a snažíme sa nájsť oveľa komplikovanejšie odpoveďe, zatiaľ čo pravda tam stále leží, brnká vás priamo do nosa ako váš cestovný pas von  smerom do budúcnosti.

Všetko sa začína okolo malého atómu a skupiny malých elektrónov, ktoré obiehajú okolo. Anglický fyzik Paul Adrain Maurice Dirac vyhlásil, že ku každému druhu častice existuje anti-častice. V roku 1932 Carl David Anderson objavil anti-elektrón a pomenoval ho pozitróny. V roku 1956 boli objavené anti-protón a anti-neutrón. Keď sa vytvorí anti-častica, vchádza do existencie bežných častíc a je len otázkou času … zlomku sekundy .. než sa stretne a zrazí s elektrónom. Náboje sa zrušia a celková hmotnosť páru je premenená do formy fotónov. To ponúka nový a úplne bezprecedentný zdroj energie.

Fotón sa v najbližšej budúcnosti stane vašim životným štýlom. Fotónovej pásmo bolo vo vonkajšom kozme objavené v roku 1961 satelitnými prístrojmi. Teraz sa posunieme do Plejád … Siedmich sestier .. odhadom 400 svetelných rokov odtiaľto. Táto skupina hviezd je základom nesčíselné mytologických príbehov v mnohých krajinách sveta … Grécki bohovia, Austrálske Snívanie, Čínska mytológia. Citujme aspoň niekoľko astronómov: Jose Comas Sola robil špeciálnu štúdiu Plejád a objavil, že tvoria systém, ktorého súčasťou je aj naše slnko, rovnako ako niekoľko ďalších sĺnk, a všetky majú zrejme svoje planetárne systémy. Freidrich Wilhelm Bessel ukázal, že členovia tejto skupiny mali predchádzajúci pohyb 5,5 oblúkových sekúnd za storočie v rovnakom smere. Isaac Asimov … “Možno predpokladať, že všetky hviezdy v zhluku majú rovnaký chronologický vek.” Edmund Halley, keď študoval pozíciu hviezd, zaznamenal, že najmenej tri hviezdy neboli na pozíciách tak, ako je udávali Gréci.

Rozdiel bol tak veľký, že je nepravdepodobné, že by Gréci alebo Halley urobili chybu. Halleymu sa zdalo  jasné, že sa tieto hviezdy pohybujú vo vnútri systému. Aj Paul Otto Hesse vytvoril špeciálnu štúdiu tohto systému, ktorého je naše Slnko súčasťou a objavil v absolútne pravých uhloch k pohybom sĺnk FOTÓNOV7 PÁS či  PRSTEŇ, fenomén, ktorí vedci zatiaľ nedokázali laboratórne zopakovať. Nášmu slnku trvá 24.000 rokov, než dokončí orbit a je rozdelené do sekcií. 10.000 rokov temnoty je obdobie, ako to poznáme teraz, noc a deň a potom 2000 rokov neustáleho svetla, potom znovu 10.000 rokov temnoty a potom znovu 2.000 rokov svetla.

V tomto momente sme pripravení vstúpiť do fotónového pásu, stane sa toi aktuálne   koncom storočia. Zavŕšili sme celý cyklus a sme znova na začiatku. Je to podrobne popísané v biblii, v knihách o mytológii, Nostradamovy a modernými vedami. Až krajina poprvýkrát vstúpi do fotónového pásu, bude to vyzerať, že nebo horí, ale buďte v pokoji, ide o studené svetlo, takže nedôjde k požiarom . Ak sa do pásu najprv zahalí Slnko, dôjde k bezprostrednej temnote, ktorá, počítané podľa našej rýchlosti vo vesmire, bude trvať 110 hodín. Interakcie medzi slnečnou radiáciou a fotónovým pasom zapríčiní, že nebo bude vyzerať, ako by bolo plné padajúcich hviezd. Až vstúpi do radiačného pásu Zeme, všetky molekuly budú nabudené, všetky atómy sa zmenia, veci začnú žiariť., BUDE TRVALÉ SVETLO. Už nebude temnota, ani v najhlbšej jaskyni, ani v ľudskom tele.

Rýchly pohľad do kresťanskej biblie: “Všetky hviezdy budú padať z neba a neba už nebude …” Očakáva sa, že rotácia Zeme sa obmedzí. Kvôli redukovanej slnečnej radiácii sa teplota zníži a vytvoria sa ľadové príkrovy až do 40. stupňa oboch pologúľ.  Stoji za zmienku, zo svetové komunikačné centrá, pevne satelity, americké základne a pokusné miesta sú vo vnútri “bezpečnej zóny”. Je to plán, alebo náhoda? A kde sa nachádzate vy?

V našom kozme existujú tri typy ľudí: hmotné, ako sme my, čo je človek tvorený pevnou látkou, potom atmosférickí, tiež hmotní, ale ich  molekulárna štruktúra je úplne iná a éterickí, celkom nehmotní. Až vstúpime do fotónového pásu, normálne, zdravé osoby budú pociťovať otrasy, ako keď strčíte prsty do zásuvky a transformácia bude kompletná – premeníte sa z hmotnej osoby na atmosférickú osobu (“a budeme premenení na nesmrteľných “). Teológovia do veľkej hĺbky popísali biblické postavy a vyhlasujú, že žili v období svetla. Obloha a atmosféra boli iné a zrejme nikdy nepršalo. Nostradamus vo verši o konci sveta, ako ho poznáme, píše o roku 1999: “a už nebude pršať, ale za 40 rokov bude normálne.” V domorodej mytológii sa hovorí: “Ľudia boli odlišní od dnešných, mali sme most ku hviezdam.” Vo všetkých ich príbehoch ak sa vyrovnali náčelníkovi či Staršiemu, utiekli ku hviezdam. Rovnako tak Gréci. Zdá sa, že vesmírne cestovanie je vnútri fotónového pásu ľahké. V roku 1962 sme sa dostali do vplyvu fotónového pásu. Rok 1962 bol rokom obrovskej UFO aktivity. Dostali sme sa do sféry cestovateľov vesmírom, ktorí používajú Fotónový pás?

Tak ako sa rúti bližšie a bližšie, bude si nás prezerať čoraz väčšie množstvo UFO, než sa zrodíme do rokov svetla. Zdalo by sa, že sa to už deje. Erich Von Däniken, keď navštívil Južnú Ameriku, objavil kmeň s objektom, ktorý im dali hviezdni ľudia pred tisíc rokmi. Bolo im povedané, aby ho udržiavali v čistote a povedali im, že “až začne hučať ako tisíce rojov včiel, vrátime sa”. Pred tromi rokmi (tj v roku 1978) to začalo jemne bzučať. Kozmický budík nás pripravuje na príchod svetla? Zdá sa, že niektoré civilizácie žijú permanentne vo Svetle. Keď naša planéta ukončuje obdobie svetla a navracia sa k 10.000 rokov temnoty, vracia sa ku Svetlu a čakajú potom na opätovný vstup? Vyzerá to tak.

Aj Mayovia odišli narýchlo so správou o svojom budúcom návrate, ktorý teraz podľa bádateľov bezprostredne hrozí. Nástenné jaskynné maľby po celom svete ukazujú nákresy podobné systému ALCYON. Guľový blesk .. fenomén, o ktorom sa toho málo vie, možno malé vrecko fotónového pásu? Podľa všetkých UFO bádateľov ich posádky vždy javia zvýšený záujem o jadrové zariadenia. Čo sa stane s reaktorom vo vnútri páse? Domnievam sa, že naši majú východisko pred sebou. Fotónová energia sa javí byť energiou budúcnosti. Mnohí bádatelia označujú fotónové rakety na experimentálnych diskoch “vzadu boli reflektory”. Správy, ktoré sú k dispozícii, označujú pomalé, nešikovné plavidlo, ale vnútri fotónového pásu máme podľa mňa k dispozícii stroj pre okamžité neobmedzené cestovanie vesmírom. Je to kvôli tomu, že bude radiácia nášho slnka Fotónovým pásom modifikovaná, pričom naši vedci len malú pozornosť venujú slnečnej energii? Premýšľajme o tom, ako naša planéta vyjde zo svetla do temnoty. Pôvodné mytológie hovoiaí “boli sme vyhnaní do temnoty a bedákali, takže Bohovia nám dali Slnka, aby nás hrialo a mesiac, aby sme v noci videli.” Ak sa ľadovej čiapky tvoria počas svetelných rokov, potom musí slnečná radiácia pri vystupovaní pásu iste ľad roztopiť … Potopa. Ak v období svetla neprší, je pochopiteľné, prečo sa Noe tak desil pohľade na prvú dúhu. Gilgameš hovorí o veľkej potope, ale tá bola zrejme 10.000 rokov pred Noemovu potopou. Premýšľali sme o našom svete a vplyve na jednotlivca, ale čo ľudstvo ako celok?

Je možné, že mnohí ľudia, ktorí nebudú pripravení, úvodný zásah neprežijú. Ak sa ľad rozšíri do 40. stupňa zemepisnej šírky, ktorý pokryje polovicu USA a väčšinu Európy a Ázie, potom bude veľa ľudí bez domova. Budú prijatí v iných krajinách? V obmedzenom priestore úrodnej pôdy bude možné podporovať  milióny ľudí? Domnievam sa, že nie.

Transformácia: Duchovné prebúdzanie a úplný bunkový aj energetický prerod ľudskej bytosti-ako to poznáte.

“Keby včely zmizli z povrchu zemského, ľudstvu ostávajú štyri roky života ….” Albert Einstein. Včely bohužiaľ začali v tejto dobe hromadne miznúť …

Doba je význačná a prelomová, ľudstvo úplne nepripravené vstupuje do jedného zo svojich najťažších období. Slnečná radiácia nezadržateľným spôsobom stúpa. Kým 99,9% spí, zvyšok sa snaží pripraviť na túto dobu a čiastočne aj podniká protiopatrenia. Ľudia budú bojovať o prežitie   a o duchovný vzostup, ktorý nie je automatický. Neradi by sme šírili poplašné správy, ale máme dojem, že mnohí sa ho nedožijú … Píše sa ešte len rok 2007 a kozmické prúdy a Slnko nám už predvádzajú stále sa zvyšujúcu silu. Tá sa bude stupňovať. Vedecké elity už majú ohľadom meniacich sa základných vzorcov povedomie, ale všetky informácie sú zatiaľ pred ľuďmi utajované, aby sa predišlo panike. Z toho dôvodu mlčia  aj médiá a sú vymyšľané lži o tzv “globálnom otepľovaní” vďaka priemyselnému znečisťovaniu.

Fyzické problémy:

Skôr prekonaná nejaká infekčná choroba (často rôzne druhy “únavového syndrómu”, EBV virózy)
Bolesť a pichanie v rôznych častiach tela. Najmä potom v chrbte, hrudi, ramenách. Je to výsledok zmien na úrovni DNA a vnútri vás sa  prebúdza “kristova  energia”.
Krvácanie z nosa či zmeny v menštruačných cykloch. Vaše energetické telo sa ocitá vo väčšom tlaku, čo spôsobuje v úvodnej fáze krvácania.
Nevoľnosti. Pocit “je mi zle od žalúdka”. Dochádza k rôznym zmenám v rotácii Zeme, jej sklonu, rôzne kolíšu aj gravitačné tlaky. Citliví jedinci to cítia.
Točenie hlavy. Svet sa s vami naraz rozkýva, alebo sa cítite tak, ako by ste práve vystúpili z kolotoča.
Neobvyklé spánkové vzorce. Často sa prebúdzate v noci medzi druhou a štvrtou. V noci sa toho s vami deje a vy sa jednoducho potrebujete len na chvíľu nadýchnuť. Budú dni, kedy nezaspíte až do hlbokej noci, budú dni, kedy sa naopak budete budiť veľmi skoro. Budú často dni, kedy cez deň budete úplne mŕtvi. Nebojte sa ísť si zdriemnuť aj cez deň, hlavne popoludní. Niektoré noci budete mať pocit, že spíte veľmi plytko, že ste v podstate ani nezaspali.
Fyzická dezorientácia. Občas nebudete vedieť, kde ste. Budete tiež vychýlenie zo svojej osi, takže sa napríklad mlátiť o futra dverí.
Rôzne sa zväčšujúce a potom zase zmenšujúci uzliny.
Problémy s prehĺtaním. Občas sa stane, že sa zakuckáte pri pití, alebo len prehĺtaní sliny.
Návaly obrovského potenie, často aj v noci.
Pálenie očí.
Citlivosť na nízko vibrujúce energie. Je vám zle v blízkosti niektorých ľudí, alebo na niektorých miestach, kde ste predtým nemali žiadny problém.
Problémy s dychom. Dychové cvičenia budú v tejto dobe veľmi dôležité. Občas budete doslova “lapať po kyslíku”.
Problémy s rôznymi časťami kostrového systému. Budú vás tlačiť novo sa vyvíjajúce žľazy, napríklad v oblasti kostrče na zadku možné pociťovať veľké bolesti pri sedení. Muži budú pociťovať bolesť semenníkov s meniacim sa  systémom gonád.
Strata šťavy. Môžete sa cítiť úplne vyžmýkane, bez akejkoľvek chuti robiť čokoľvek. Je to v poriadku. Proste vysaďte a dovoľte si “nerobiť nič”. Je to podobné ako reštart počítača.

Výpadky pamäte. Nemôžete si spomenúť na veci či mená, na ktoré by ste si skôr spomenuli aj keby vás zobudili v noci.
Bolesti zubov a pod zuby (najmä šestka vpravo hore …:)) – zuby bolia zdanlivo bez príčiny a tvoria sa pod nimi “vačky”, alebo sa rozpadávajú
Klesá telesná teplota, často až k 35 ° C

Psychické príznaky:

Intenzívna, živé sny, často nezvyčajne hrôzostrašné. Môže sa jednať o vojnu alebo najrôznejšie príšery. Uvoľňujete staré spomienky.
Pocity obrovského vnútorného smútku bez zrejmého dôvodu. Uvoľňujú svoju minulosť (ako z tohoto, tak minulých životov) a to spôsobuje smútok. Je to podobné, ako pri sťahovaní do nového domu. Je tu smútok kvôli spomienkam, energiu a skúsenostiam starého domu.
Plač bez zrejmé príčiny. Podobne ako v bode o jednu vyššie. Je dobré a zdravé nechať tiecť slzy. Pomôže to odplaviť staré energie. Pominie to.
Zväčšujúcou sa “rozhovoru a rozprávanie sám so sebou.” Zistíte, že k sebe hovoríte stále častejšie. Zrazu zistíte, že už 30 minút chatujete sám so sebou. Zažívate novú úroveň komunikácie, ktorá sa stane plynulejšia, sústredenejšia a hlbšia. Nezbláznili ste sa. Iba vami plynie nová energia.
Výpadky vedomia. Pocit, že čoskoro omdliete, že nie ste vo svojom tele. Vaše vedomie sa práve túla v inej dimenzii.
Záchvaty hladu, kedy zjete celú chladničku, či naopak niekoľkodňové nechuť k jedlu.
Obrovské pocity samoty, aj v spoločnosti ostatných ľudí či svojich blízkych. Nepríjemné pocity v spoločnosti skupín ľudí. Idete posvätnú duchovnou cestou, po ktorej musí kráčať sám. Navyše tak, ako je vám zle, najradšej by ste si niekam zaliezli …

Ďalšie príznaky:

Náhle zmeny v práci či kariére. Veľmi obvyklý symptóm. Tak ako sa meníte, mení sa aj veci okolo vás. Nebuďte znepokojení, že ste stále nenašli vhodnú prácu. Ste v premene a možno urobíte niekoľko pracovných zmien, než sa usídlíte v pozícii, ktorá vám bude úplne vyhovovať.
Uvoľňovanie z rodinných vzťahov. So svojou rodinou ste spojení prostredníctvom karmy. A práve spracovaním karmy sa putá postupne uvoľňujú a ste voľní. Bude  to vyzerať, že sa kamarátom a rodinným príslušníkom vzďaľujete, ale pominie to a budete mať šancu nadviazať vzťahy na  novej úrovňi
Pri niektorých činností už jednoducho nemôžete vydržať. Nemôžete sa už v pokoji pozerať na televíziu, alebo robiť iné činnosti, s ktorými ste predtým nemali problém.
Obrovská túžba odísť Domov. Hovoríte si, čo na tejto šialenej planéte chcete? Kde je láska? Kde sú moji blízki? Prečo nie som s nimi? Nie je to samovražedná nálada. Nejde o prežívanie pocitov frustrácie, ale hlbokého smútku po niečom, čo tak dôverne poznáte.
Energia chodí doslova vo vlnách. Niekedy celý deň niečo pociťujete, s výnimkou napríklad dvoch hodín, kedy sa vám úplne uľaví a potom to začne nanovo. Predtým to bývalo naopak, ale s blížiacim sa vstupom krajiny do fotónového pásu Svetla 21. decembra 2012 sa pomer obracia …

Nič také sa vám zatiaľ nedeje? Ešte neprišiel váš čas. Transformácia vás v každom prípade v najbližších rokoch skôr či neskôr zasiahne. Až do tejto chvíli sa týkala najmä duchovne pracujúcich či citlivých ľudí, zásah bude väčší a väčší každým dňom …. Záleží tiež na tom, v blízkosti koho práve žijete, s kým si rozprávate, s kým pracujete, s kým sa milujete … tieto vzťahy môžu prípadné vaše zmeny buď urýchliť, alebo zabrzdiť. V obmedzenej miere (menší, ako je nám predkladaný k viere) transformačný proces ovplyvňuje aj strava. Verte, že vaše telo si presne povie, čo potrebuje a čo už nemôže, neverte knihám a duchovným guruom, že musíte byť vegetariánov, či čokoľvek iné. Verte sami sebe a svojmu vnútornému Bohu!

Pevne verme, že ľudia definitívne z povrchu zemského nezmizne, hoci si o to niektorými svojimi myšlienkami a činmi hovoria. V každom prípade nás však nečakajú ľahké časy.

http://www.spiritual.mysteria.cz/index.php?wid=93&what=

16 874 zobrazení

About doctor

doktor z hôr
This entry was posted in Vzostup. Bookmark the permalink.

One Response to Energia z vesmíru -fotónový pás…….

  1. Sophie von Axilen says:

    Všetko čo sa popisuje v tomto článku na mňa presne pasuje. Moje telo sa riadne mení. V poslednej dobe mi hučí v hlave. Už dva roky vidím okolo ľudí farby. Keď čítam, písmená menia svoju farbu. Všetko mi svieti. Rozprávam sa sama so sebou a aj s inými ľudmi…