V.PUTIN

Země v souhvězdí “vah”. Co sdělil světu Putin v interview Bloombergu

Země v souhvězdí "vah". Co sdělil světu Putin v interview Bloombergu

15.10.2016

Pavel Kotelnikov

Úvod. Do Moskvy složit poklonu učiteli

 Na konci srpna navštívila skupina studentů školy „Eton“ Moskvu se skromnou návštěvou. Suché oznámení tiskových agentur hlásí, že 11 studentů školy „Eton“ navštívilo Moskvu v rámci dříve domluvené návštěvy k prezidentovi Ruska V.Putinovi. Ve spojení s organizací návštěvy padlo čínské jméno Wei. O návštěvě se oficiálně neinformovalo, široká veřejnost se o ní dozvěděla teprve poté, co studenti vyložili informaci o návštěvě na své stránky sociálních sítí.

Především je třeba říct, že škola „Eton“ je elitní britskou institucí, kterou absolvovali mnozí z těch, kdo poté řídil Británii. Bez rizika omylu je možné napsat, že ta událost je pro britské elity symbolická. Británie byla do nedávné doby de-iure a dodnes je de-fakto místem dislokace takzvaného atlantického křídla globálního řízení (GP). Ano, „právně“ se přesun do Číny odehrál, ale procesy globálního řízení mají velkou setrvačnost, a proto fakticky bude Velká Británie ještě nějakou dobu nést břemeno jednoho z center globálního řízení, konkrétně „atlantického“ křídla. Jedenáct studentů zjevně symbolizuje jedenáct představitelů „atlantistů“. Jméno organizátora návštěvy „Wei“ zní podobně jako anglické slovo Way, označující cestu, pouť (rusky „puť“). Nu a přijeli studenti zjevně k učiteli (za kým ještě mohou studenti jezdit), kterým je Putin. Učitel musí ukázat studentům cestu (way), kterou je třeba se vydat.

Jinými slovy, „atlantisté“ potvrdili svou neschopnost poradit si s aktuální světovou situací a přijeli vyseknout poklonu státníkovi Ruska V.Putinovi, aby vyřešil jejich neřešitelné světové problémy. Na řešení tohoto problému jsou Putinovi dány všechny pravomoce, a ostatnímu světu je řečeno: řešení světových problémů závisí na Moskvě a osobně na Vladimíru Putinovi.

Pro ty, komu se to může zdát další „konspirologií“, dodám, že na začátku září se v polské televizi (a Polsko je jeden z hlavní vazalů USA, země, která se také jeví důležitým nástrojem „atlantistů“; země, která od pádu Varšavské smlouvy žije podle instrukcí z Washingtonu) objevily záběry Putina opatřené titulkem „Prezident USA“. Pochopitelně to bylo hned označeno za „technickou chybu“, ale seriózní lidé by měli chápat, že v takových věcech se žádné chyby nestávají (podobně jako s vlajkami na Pražském hradě atp., pozn. překl.). Bylo to potvrzení výše uvedeného, a konkrétně, že Putinovi byly ze strany „atlantistů“ dány všechny pravomoce pro řešení světových problémů, a dvě hlavní země, skrz které se realizovalo řízení ze strany „atlantistů“ – Británie a USA – tento fakt potvrdily.

Návštěva studentů se odehrála na sklonku následujících událostí: interview Putina agentuře Bloomberg, východního ekonomického fóra ve Vladivostoku a summitu G-20 v Číně. Všechny ty události se nachází v těsném spojení. Zvláštní pikantnost dodává návštěvě studentů Etonu to, že se odehrála před prvním setkáním Putina s novou premiérkou Británie. To je silná politická facka, skutečné ponížení pro premiérku, kterou postavili na nižší úroveň než studenti „Etonu“. Je také možné říct, že je to přímý signál, že současné vedení Británie je dočasný tým, pracovní dobytek, který má splnit určité nepopulární opatření při přechodu Británie z „vyšší společnosti“ do skupiny „takových jako ostatní“.

Takto vyřešila návštěva studentů Etonu do Moskvy dvě mouchy jednou ranou: celému světu bylo oznámeno poskytnutí mimořádných pravomocí Putinovi ze strany globálního řízení, a také jmenování „dočasné administrativy“ v Británii na dobu „perestrojky“.

Ironie osudu. Takzvané ruské „elity“, které byly připraveny na libovolné ponížení kvůli tomu, aby je ve světové „elitě“ vzali mezi sebe, se staly nejnižšími lokaji, kterým se štítí dokonce dát políbit botu. Putin naopak, který vždy prováděl nezávislou politiku jak uvnitř Ruska, tak i na globální urovni, svým mistrovstvím řízení ukázal globalistům svou nezaměnitelnost a byla mu poskytnuta nejvyšší pozornost, na jakou může globální řízení přistoupit. Nyní v naději dostat se ze všeobecné ekonomické, politické, ekologické a vojenské krize si bude celý svět seřizovat hodinky podle Putina. To není žádaná budoucnost, to je realita dneška.

Putin na světové tribuně

Je jasné, že po předání Putinovi mimořádných pravomocí v rámci globálního řízení bylo akutně nutné poskytnout mu nejvyšší tribunu pro možnost ohlášení celému světu alespoň základních strategických bodů. A tribuna byla poskytnuta – agentura Bloomberg (překlad interview zde).

Možná že někdo neví, ale samotný fakt interview agentuře Bloomberg je výjimečnou událostí pro libovolného světového politika. Je to jedna z tribun globálního řízení, a proto se právo na ní vystoupit dává jen těm, kdo má na dané úrovni co říct. Nakolik je mi známo, kromě prezidenta USA a premiéra Británie nedával za poslední poměrně dlouhou dobu interview Bloombergu žádný světový politik. Z jednoho prostého důvodu – neměli tam co říct. Prezident USA a premiér Británie na tu tribunu vstupovali velmi zřídka, spíše z nutnosti, protože jejich země nesly do nedávné doby hlavní břemeno rutinní činnosti globálního nadstátního řízení. Jinými slovy, jejich vystoupení na tu tribunu bylo podmíněno ne jejich osobnostmi, ale rolí jejich států. Putin získal tu tribunu i jako osobnost, na které dnes závisí mimořádně mnoho, i jako vůdce Ruska, s tím rozdílem, že on sám dosáhl pro Rusko takových mimořádných pravomocí navzdory všem okolnostem, nikoliv díky jim.

Zvláštní rozměr tomu interview dává osobnost „novináře“, který zadával otázky. Můžete si být jisti, že tento člověk by se nikdy v životě nesnížil do úrovně vzít interview u nějakého Hollanda nebo Merkelové. Co je to za člověka zde říkat nebudu, na síti je o tom informací přehršel.

Dnes se mnozí pokouší prezentova dané interview jako nějakou besedu „žraloka světového globálního řízení“ s Putinem, který se brání zákeřným otázkám. Tento výklad ilustruje naprosté nechápání jak podstaty situace, tak i cílů a úkolů interview.

Opakuji, svět se dnes nachází na prahu globální politické, ekonomické, ekologické a válečné katastrofy a drží se doslova na vlásku. Za těchto okolností se globální řízení chytá za Putina jako za záchranný kruh a je zainteresováno na úspěchu jeho mise, a naprosto ne na tom, házet mu klacky pod nohy nějakými zákeřnými otázkami. Libovolný nešikovný pohyb může nyní rozkymácenou loďku jménem Země převrhnout a proto situace vyžaduje snížení napětí a zajištění stability. A právě tento cíl interview, které proběhlo v přátelské atmosféře za zdůrazněné zdvořilosti z obou stran a maximální diplomatičnosti, mělo.

Právě proto vedl ze strany Bloombergu interview právě ten, kdo ho vedl. Nebylo možné tak důležitý úkol svěřit nějakému novináři, který nechápe delikátnost světové situace. To by mohlo vést k naprosto nechtěným komplikacím v případě nějakého nešikovného pohybu. Toto interview bylo určeno celému světu a vůdci všech zemí ho okamžitě důkladně pročetli jako příručku ke konání, rozkládaje na citáty. Není vůbec náhodné, že bylo provedeno před Východním ekonomickým fórem a summitem G20 v Číně. Putinem zadané standardy nového světového pořádku mají být přijaty vedoucími představiteli všech zemí jako návod k okamžitému konání, protože čas má nyní cenu zlata.

Co sdělil světu Putin z tribuny agentury Bloomberg?

Za prvé. Rusko je jedním z center globální politiky. Ani jedno významné rozhodnutí ve světě nemůže být přijato bez účasti Ruska. To se týká jak politických rozhodnutí (například pokusů revidovat výsledky 2. světové války), takových jako překreslování světové politické mapy, jak ekonomických rozhodnutí (světové ceny ropy, plynu a dalších energetických surovin), tak libovolných jiných rozhodnutí.

Za druhé. Všemi musí být přijaty a přísně dodržovány nové (staré) principy mezinárodního práva. Konkrétně:

Naprostá priorita mezinárodního práva nad vnitřním právem libovolné světové země.

Nevměšování se do vnitřních záležitostí zemí, přijetí zeměmi těch rozhodnutí, které objektivně dozrály v jejich vnitřní situaci, a nikoliv diktovaných vnější silou. Politika zemí musí být realizována z pozic zájmů samotných zemí, nikoliv cizích zájmů.

Rozhodnutí musí být přijímány vyváženě, na základě vzájemné výhody, není přípustné aby se někdo cítil „poražený“ nebo „podvedený“.

Je třeba žít v souladu s možnostmi, ne na dluh.

Světová rozhodnutí, například o cenách ropy, se musí přijímat na základě společné výhodnosti, nikoliv diktátu konkrétních zemí nebo korporací.

Mír je vždy lepší než konflikt (válka).

 To vše zaznělo bez obalu během interview Putina agentuře Bloomberg a je nutné chápat, že to bylo konkrétně vysílání norem nového světového pořádku na celý svět, nikoliv pozice Putina nebo Ruska ohledně těch či oněch otázek. Pokud by se jednalo o poslední případ, nebyla by pro to v nejmenším třeba tribuna Bloombergu ani samotné interview.

Zvlášť je třeba se pozastavit u dvou otázek.

První. Putinovi byla třikrát a v různé formě položena otázka, čí vítězství (Clintonové nebo Trumpa) je pro Rusko žádoucí. Vůbec to nebyla provokace které se Putin třikrát pečlivě vyhnul, jak si myslí mnoho lidí. Naopak, globální elity potřebovaly dovést do hlav Američanů informaci, že Rusko se nechystá vměšovat se do jejich vnitřní záležitosti volby prezidenta. A třikrát to bylo zopakováno proto, aby to došlo i tomu poslednímu Američanovi.

Druhá. Celá skupina otázek o ekonomickém stavu Ruska. Zde bylo pro globální řízení důležité dovést do světového společenství informaci o tom, že Rusko má dostatečně stabilní ekonomiku, dostatek vlastních zdrojů pro řešení aktuálních otázek bez potřeby zahraničních půjček, dostatek zdrojů pro to, aby investice do Ruska byly výhodné. Byla ohlášena informace o tom, že Rusko a Čína (nová rezidence „atlantistů“) realizují strategické partnerství jak v politice, tak v ekonomice, a to partnerství se rozšiřuje, pokrývá stále další a další oblasti ekonomiky, vědy, vzdělání a dalších oblastí.

Obecný tón interview byl – situaci ve světě, eskalovanou do nebezpečné úrovně, je třeba ochladit cestou politiky do milimetru vyvážených rozhodnutí, která berou ohled na zájmy celého světového společenství. Hlavní je nyní přežít.

S ohledem na to, že Putin získal bianco šek, je možné předpokládat, že jeho pozice ohledně řady otázek bude dováděna do ostatních účastníků světového společenství jako „skutečně doporučená“. Proto je možné prognózovat následující tendence světových trendů v dohledné perspektivě:

Těžba ropy bude vyvážená

Spekulace s cenami ropy se budou omezovat

Ekonomické a politické otázky a problémy se budou oddělovat a řešit samostatně, bez spekulací jedněmi pro zabezpečení dividend jinde

Evropskou unii budou stabilizovat, zónu euro držet nad vodou

Ať bude příštím americkým prezidentem kdokoliv, donutí ho posadit se s Ruskem za jednací stůl a jednat o řadě otázek, konkrétně o vyřešení situace na blízkém východě a o řadě dalších

Export „demokracie“ bude ukončen

Zdrojová stabilita velkých (nadstátních) celků typu EU je vždy vyšší, než stabilita samostatných zemí, proto se budou země na sklonku přeformátování světového finančního systému sjednocovat do bloků. Skupiny (bloky) mají větší šanci přežít

Investice do ekonomik zemí se budou dělat na základě dlouhodobých strategických principů (Rusko dává příklad, jak to dělat správně)

Velkou roli získají širokoformátové svazky zemí-sousedů (zde dává příklad Rusko a Čína). To má také pomoci překonat krizové období přeformátování světového finančního systému.

 “Земля в созвездии “весов” или интервью Путина агентству Bloomberg”  vyšel 9.9.2016

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/zeme-v-souhvezdi-vah-co-sdelil-svetu-putin-v-interview-bloombergu/

 

Henry Kissinger: Aby ste mohli pochopiť Putina, musíte čítať Dostojevského, a nie Mein Kampf

13.11.2016 20:46

Atevi

Bezprostredne po víťazstve Donalda Trumpa vo voľbách v Spojených štátoch a aj tesne pred nimi, šéfredaktor najstaršieho rešpektovaného amerického časopisu The Atlantic Jeffrey Goldberg urobil rozhovory s Henry Kissingerom. Ten vysvetľoval pohľady na Rusko, dávnejšie historické aspekty Ruska (osobitne týkajúce sa odolávania vojnovým pokusom zahraničných agresorov) a ich vplyv na súčasné postoje ruskej politiky a Putina.
Niektoré z jeho slov, ktoré ozvučujú rolu Trumpa a úlohy jeho zahraničnej politiky z pohľadu GP:
(Rozhovor tesne po voľbách)
- Čo víťazstvo Trumpa znamená pre rolu USA vo svete? – Goldberg
Mohlo by nám umožniť koordinovať našu zahraničnú politiku a vnútroštátnu situáciu. Je zrejmé, že existuje rozdiel medzi vnímaním zahraničnej politiky USA u našich občanov a elít. Nový prezident má možnosť uviesť ich do súladu. Ale ako ju využije, záleží na ňom. -Kissinger
- Ste presvedčený o odbornej spôsobilosti Trumpa?
Musíme zastaviť diskusiu o tomto probléme. On je novozvolený prezident.
- Chystáte sa mu pomôcť?
Pre mňa ťažké dostať sa k nemu. Ale keď ma požiada, aby som k nemu prišiel, tak prídem.
- Čím ste najviac znepokojený v týchto voľbách?
Šok, s akým reagovali zahraničné vlády na ich výsledok.
- Je Trump obhajcom Putina ?
Nie. Myslím, že treba vnímať správne rétoriku, pretože Putin uviedol niekoľko dobrých slov o ňom a Trump cítil, že musí reagovať.
- Rusko sa nebude okamžite ponáhľať využiť svoju šancu?
Je viac pravdepodobné, že Putin bude čakať, ako sa situácia vyvinie.
(Rozhovor v predvečer volieb)
_ Prečo sú znovu tak napäté vzťahy s Ruskom? a otázky Ukrajiny…
Na začiatku reštartu našich vzťahov bol prezident Medvedev. Biely dom počas tohto obdobia starostlivo obmedzil kontakt s Putinom. Niektorí v administratíve amerického prezidenta, zrejme v nádeji, že Medvedev odmietne Putina a Rusko bude pokračovať v smere demokracie, západne orientovanej, a usilovať sa o členstvo v NATO. A Putin konečne pochopí, že história sa pohybuje v smere Ameriky. Ale keď sa Putin vrátil do prezidentského úradu, všetko sa nevyhnutne rozkolísalo. Aby sme pochopili Putina, je potrebné čítať Dostojevského, a nie Mein Kampf. On vedel, že Rusko je oveľa slabšie, než tomu bolo predtým. Oveľa slabšie ako Spojené štáty. Avšak, on je hlava štátu, ktorá bola po mnoho storočí bola stelesnená s jeho imperiálnou vznešenosťou, ale po rozpade Sovietskeho zväzu stratil 300 rokov svojej imperiálnej histórie. Rusko čelí hrozbám v každej oblasti svoje hranice. Demografická nočná mora na hraniciach s Čínou. Ideologická nočná mora v podobe radikálneho islamu pozdĺž južnej hranice. A na západe Európa – v ktorej Moskva vidí historickú výzvu. Rusko sa usiluje o uznanie ako veľmoci. Ako rovný s rovným, nie ako prosebník v systéme vytvorenom Amerikou. Predstava, že by sa Rusko mohlo organicky stať štátom NATO je vyvrátená skúsenosťami dejín.
…Švédsky kráľ Karol XII prišiel do Ruska v domnení, že v Moskve ľahko zavedie švédsky poriadok. Ale zistil, že ruskí roľníci pálili úrodu, aby zbavili útočníkov potravín. Budú radšej hladovať, než aby dovolili obsadiť svoju krajinu. Karol pochodoval po celej Európe, ale niečo také ešte nikdy nevidel. Jeho vojaci boli nútení ísť na juh, na Ukrajinu, aby prežili, kde boli porazení. ….Len málo krajín v histórii viedlo viac ako vojen ako Rusko vo večnom snahe udržať svoje postavenie a bezpečnosť. Ale v kritických okamihoch je to práve Rusko, ktoré udržuje rovnováhu vo svete, keď ničilo sily, ktoré sa ho snažili zničiť. V súčasnej dobe je Rusko dôležité pre prekonanie radikálneho islamu.
…Ukrajina sa skutočne stala symbolom krízy. Mali by sme zabrániť akýmkoľvek ďalším pokusom o vojenské riešenie konfliktu. Ale potom musíme pracovať na stratégii a diplomatickom riešení.
…Je nemožné nakresliť hranice NATO na východnej strane Ukrajiny. Je to len 300 míľ od Moskvy. Pre Kremeľ je to dramatický obrat. Počas studenej vojny tieto hranice boli z neho 1000 míľ na západ – pozdĺž rieky Labe. Pre Moskvu by bolo bezpečné, pokiaľ by hranice NATO boli pozdĺž západnej strany Ukrajiny. Ukrajina by mala byť chápaná ako most medzi NATO a Ruskom, a nie ako bašta z oboch strán. Úloha Ukrajiny v medzinárodnom systéme by mala vyzerať ako úloha Rakúska alebo Fínska – slobodne vykonávať svoje hospodárske a politické vzťahy s Európou a Ruskom, ale nebyť členom žiadnej vojenskej aliancie.
…Stúpenci rozšírenia NATO povedali, že Rusko by sa nemalo báť, a že NATO nemá v úmysle zaútočiť na Moskvu. Ale historická skúsenosť núti ruských lídrov posudzovať schopnosti svojich susedov.
…Všetko, čo som opísal, je možné urobiť. Ale je to nemožné, ak prídete do Kremľa a poviete: „Tu je náš plán.“ Akékoľvek rokovania s Moskvou si budú vyžadovať pochopenie ruského ducha a ocenenia ruských dejín. A tiež schopnosti dostatočnou vojenskou silou rozdrviť akékoľvek pokušenie.
…Na začiatku svojho prezidentovania v roku 2001 Putin hľadal potenciálneho partnera v Amerike, a to predovšetkým v boji proti islamskému extrémizmu.
Ale začínajúca americká podpora oranžovej revolúcie na Ukrajine v roku 2004 Putina postupne presvedčila, že záujem USA je v oslabení Ruska. To ho prinútilo, aby hľadal potenciálneho spojenca v Číne a ďalších krajinách. Ale ani to nevylučuje zlepšenie vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi, aj keď dnes je to možné menej, než tomu bolo v roku 2001.
…Dávam prednosť nezávislej Ukrajine, mimo vojenské bloky. Ak oddelíte od Ukrajiny dve oblasti Donbasu, ona sa zaručene stane trvalo nepriateľská k Rusku. Ukrajina zostane pod kontrolou jej západnej časti. Riešenie spočíva v tom, že treba poskytnúť týmto oblastiam Donbasu autonómiu a právo hlasu vo vojenských záležitostiach. Ale v ostatnom ich nechať pod riadením Ukrajiny.
http://rusvesna.su/news/1479023998

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/news/henry-kissinger-aby-ste-mohli-pochopit-putina-musite-citat-dostojevskeho-a-nie-mein-kampf/

 

Plutoniové ultimátum Putina

Plutoniové ultimátum Putina

10.10.2016

Hox

 

Po volbách v Rusku se události daly do pohybu bezprecedentní rychlostí a došlo k mnoha tektonickým posuvům – svět vstoupil do nové éry, která byla oznámena „plutoniovým ultimátem“ Spojeným státům.

 

Jaktože najednou Rusko tak zcela zásadně změnilo rétoriku a promluvilo s USA tónem, kterým s nimi ještě nikdy nikdo nemluvil a který ukázal celému světu, že císař je nahý? Síla je v pravdě, avšak musí respektovat objektivní okolnosti, a donedávna byla situace taková, že Rusko nebylo potravinově soběstačné, mělo silnou 5. kolonu orientovanou na USA a bylo závislé v mnoha klíčových oblastech, například v oblasti bankovního systému a platebních karet. Za takových okolností jednoduše nebylo možné jít do přímé konfrontace s „hegemonem“, a tak Rusko tiše sbíralo síly a převážná část boje se odehrávala pod kobercem, s rétorikou o „našich západních partnerech“. Ruské vedení však nikdy nemělo nejmenší pochybnosti o tom, k čemu gradace spěje.„Protiruské“ sankce r. 2014 byly důležitým elementem, který umožnil Rusku vyřešit několik klíčových problémů a tak k současnému okamžiku byly všechny potřebné díly mozaiky, aby bylo možno přejít k následující etapě, na svém místě v dostatečné míře:

 

- Rusko nemělo potravinovou soběstačnost, dnes je největším exportérem obilí;
- 5. kolona měla vliv na regiony Ruska, dnes už nemá v takové míře;
- nebyla zformovaná národní garda, klíčové pozice v bezpečnostních složkách ještě ovládala 5. (liberální) a 6. („patriotická“) kolona;
- byly očištěny finance, bankovnictví (bylo zrušeno přes 200 bank), byl vytvořen vlastní systém platebních karet a vlastní clearingové centrum (dříve vše bylo pod kontrolou USA – VISA/MasterCard atd);
- byl uveden do provozu navigační, družicový systém Glonass;
- byly vytvořeny silné ekonomické vazby na Čínu a další země, protože Rusko bylo příliš závislé na Evropě a USA;
- informační pole v Rusku, ale i ve světě se formovalo na pozadí událostí na Ukrajině a v Sýrii, USA se stihly finálně zdiskreditovat v očích celého světa, Putinovi stoupla podpora obyvatel z 60 na 90+ procent, což mu dalo další možnosti tlaku do domácí antinárodní „elity“;

- byla posílena armáda a její prestiž, zvýšena bojeschopnost a vybavení, od r. 2014 je ruská armáda prakticky neustále ve cvičeních, jejichž množství se mnohonásobně zvýšilo;

- operace v Sýrii umožnila kromě likvidace hrozby ISIL také demonstraci efektivity ruských zbraní celému světu a schlazení horkých hlav v USA;
- díky volbám do Dumy v září 2016 vzniklo křídlo, díky kterému Putin mohl začít provádět změny na zákonodárné úrovni a kádrové změny.

- …

 

Kromě toho se po volbách do Dumy 19. září sformovala určitá mezinárodně-politická a globálně-politická situace, kterou si Rusko vybralo pro přechod do nové fáze, nutno říct velmi dobře.

 

Za prvé, z Dumy byly odstraněny nepřátelské prvky a Putin se může opřít o ústavní většinu, nová Duma už operativně schválila několik klíčových projektů, včetně plutoniového ultimáta, zastavení spolupráce v USA v jaderné oblasti a schválení antiteroristických zásahů za hranicemi země. Při úvodním slově před novou Dumou Putin řekl, že od ní očekává především „práci pro blaho lidí“ a „překonání stranických roztržek“. S Dumou jako operativním prvkem řízení je tedy podle všeho vše v pořádku a došlo ke konsenzu s „elitami“ Ruska, které konečně začínají chápat která bije.

 

Za druhé, finální pokus o Majdan v Rusku byl neutralizován dříve než začal (konfiskovány miliardy dolarů v konspiračním bytě, určené pro financování svržení Putina) a opíraje se na novou Dumu, Putin začal kádrové změny a čistky, včetně silových ministerstev, kde byla dosud „špína zažraná“ (naposled uvolnění 10 generálů min. vnitra v pátek 7.10., předtím změna hlavy železnic, hlavy vnější rozvědky a další změny). Vnitřní nepřítel orientovaný na USA a obecně Západ byl dostatečně neutralizován.

 

3. Čína „dozrála“, k čemuž jí pomohly hlavně samy Spojené státy, a minimálně nebude překážet Rusku, pokud ne přímo podporovat některé jeho kroky.

 

4. Západní Evropa „zraje“ pod tíhou muslimské invaze a začala otevřenou vzpouru proti USA, kromě odmítnutí TTIP spustila obchodní válku o právo danit americké korporace, neboli vyjasňovat, „kdo je v domě pánem“; zbytek Evropy až na výjimky (Pobaltí, Ukrajina) už má v zásadě dávno jasno…

 

5. V Rusku volby proběhly a zvýšily stabilitu a operativnost, v USA budou volby příští měsíc, což znamená že USA se nacházejí na minimu své akceschopnosti – stávající administrativa už sedí na kufrech a nová se nejdříve bude muset rozkoukat a než se rozkouká, beznadějně ztratí iniciativu. Stejný okamžik se USA pokusily využít ve vztahu k Rusku, když naplánovaly provokaci v Sýrii a majdan v Rusku na okamžik voleb.

 

6. Pokud bude zvolen Trump (99% pravděpodobnost), bude reorganizovat USA a demontovat je z role světového četníka a supervelmoci, může Američanům nabídnout zhruba totéž co Churchill – krev a pot, jde o to že druhá varianta je ještě mnohem horší, takže pokud se z toho Američané dostanou tvrdou prací, pádem životního standardu a pozlátka, nicméně životem na vlastní úkor, nikoliv na cizí, vyváznou z toho ještě velmi lehce v porovnání s tím, kolik zla napáchali po celé planetě.

 

V kostce, dokonalé načasování pro „dokonalou bouři“ pro USA – Putin využil pozastavení plutoniové dohody jako „dopravní prostředek“ pro doručení záměrně nesplnitelného a ponižujícího ultimáta USA, zcela bezprecedentního v mnoha ohledech. USA už nejsou „naši partneři“, ale „stát, nepřátelský Rusku“. Toto ultimátum označilo historický okamžik, přechod světa do nové epochy, a okamžik pro jeho doručení byl vybrán bezchybně. Celému světu ukázalo že císař je nahý, lze s ním hovořit z pozice síly a pravda je na straně Ruska. Američané nemohli z legální stránky ani pípnout, všechno je právně neprůstřelné a argumenty jsou železné, měli nyní jen dvě možnosti: zaútočit na Rusko (horká agrese) nebo akceptovat porážku a předstírat, jako by se nic nestalo. Veškerá reakce USA tak spočívala v krátkém vyjádření o „tragédii“ ruského kroku. Tragédii pro USA. A věci se daly do pohybu. Následovalo vypovězení dohody o jaderné spolupráci USA-Rusko (další „tragédie“ podle Státního oddělení USA), pod velkým otazníkem jsou další dodávky raketových motorů RD-180, i když oficiálně nic oznámeno nebylo (v USA už přiznali, že bez ruských motorů je jejich kosmický program mrtvý), a jako třešničku na dortu vyměřil africký Čad americké ExxonMobil pokutu 70 miliard dolarů za daňové nedoplatky.

 

Mluvčí ruského MO Igor Konašenkov v reakci na americké výhružky zase zcela bez obalu oznámil, že Rusko pomohlo Sýrii obnovit její potenciál protivzdušné obrany, dovezlo do Sýrie komplexy S-300 a S-400 pro obranu svých objektů, bude sestřelovat veškeré neznámé objekty z nebe Sýrie a ruské rakety „nebudou tratit čas na vyjasňování úmyslů neidentifikovaných objektů“. V reakci na to se „porouchalo“ 6 stíhaček Německa na NATO základně Incirlik v Turecku :)

 

V „Time“ pro změnu vyšel článek vysvětlující, proč je pro USA výhodné, aby zrušily svoje vojenské základny mimo svá území, což vypovídá o pozici GP ohledně dalšího statusu USA a podpoře Trumpa ze strany GP.

 

V kostce, plutoniovým ultimátem Putina lidstvo přešlo do nového informačního stavu, svět vstoupil do nové éry. Bylo to prohlášení „císař je nahý!“, po němž následovalo ze strany „císaře“ a jeho masmédií zaražené mlčení. Procesy, které v tichosti a bez viditelných projevů (a tak se pozná kvalitní řízení – není vidět) běžely roky, se protnuly v konkrétním okamžiku do veřejně oznámené symbolické události. To, co se zatím událo, je nicméně jen předehra, teprve nyní naberou události spád. Jsme na začátku velkých změn, můžeme „online“ sledovat pád impéria a globální přeměny, jaké tato planeta neviděla tisíce let. Rok 2017 bude v mnoha ohledech klíčový, nebude na škodu připomenout také velmi nízkofrekvenční (dlouhodobou) matrici „spící kráska“ (u nás „Šípková Růženka“), k jejíž aktivaci by mělo dojít v roce 2017, po „dlouhém spánku“. Když si navíc připomeneme vyjádření prezidenta Putina z roku 2015, že v roce 2017 by Rusko mělo překonat problémy, vyvolané sankcemi a hybridní válkou Západu, a vyjádření některých západních potentátů na téma, že rok 2017 bude „vrcholem konfrontace“, vidíme že vše spěje k určitému „bodu zlomu“, který není daleko. Všechno bude dobré.

 

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/plutoniove-ultimatum-putina/

Nová doktrína Putina?

Nová doktrína Putina?

26.7.2016

VP SSSR

 

«K současné situaci» č.6 (127), červenec 2016

Nová doktrína Putina?

 

20160722 O_současné_situaci_127 Nová doktrina Putina.doc
20160722 O_současné_situaci_127 Nová doktrina Putina.odt
20160722 O_současné_situaci_127 Nová doktrina Putina.pdf

 

Na internetu se objevila „nová doktrína Putina“:

http://axiolog.livejournal.com/160629.html

Ve své historické „krymské řeči“ v Georgijevském sálu Kremlu 18. března Putin jasně zformuloval základní komponenty nové doktríny.

1. Rusko už nevnímá Západ jako partnera, který zasluhuje důvěru.

Kritika a výtky, vyslovené v „mnichovské řeči“ 2007 nebyly Západem uslyšeny a vzaty na vědomí. Pokusy znovu zatáhnout Ukrajinu do EU a NATO „západní partneři“ překročili červenou linii. Navdory prohlášením o ukončení „studené války“ a politiky rovnováhy sil fakticky prováděli a provádí starou politiku zdržování Ruska. Reálná politika Západu to jsou klamy, přijímání rozhodnutí za zády Ruska, postavení ho před hotovou věc, expanze. „Rusko pocítilo, že ho nejen jednoduše podvedli, ale vyplenili“. Nyní bude Rusko vycházet výlučně z toho.

2. Rusko se nadále už nevnímá jako součást evropské nebo euroatlantické civilizace.

Rusko je demokracie, ale zvláštního druhu. Rusko odmítlo komunistické a pseudodemokratické dogmy. Má novou identitu, kterou mimochodem není prosté zformulovat. Pokud téměř 100% obyvatel RF podporuje připojení Krymu, pak to znamená, že to rozhodnutí má pevnou demokratickou legitimitu. Putin vyzývá národ sjednotit se okolo nové ideologie a politiky, stát se jediným organizmem. Rusko už nevěří v univerzální hodnoty svobody, práv člověka a demokracie, stejně jako v jiné univerzální modely. Každá silná země je sama sobě systémem hodnot a modelem.

3. Mezinárodní právo už není systémem pravidel a dokonce ani systémem koordinát.

Mezinárodní právo je menu, ze kterého si každá silná země vybírá to, co se jí hodí.

4. Oblastí činnosti „doktríny Putina“ je postsovětský prostor.

Podklad: „historická kontinuita“, „ruský svět“, strategická bezpečnost Ruska. Suverenita postsovětských států je od nyní pevně podmíněna zohledňováním zájmů Ruska. S výjimkou třech pobaltských republik bývalého SSSR (i když to dnes už ani nemusí platit). V případě „překročení čáry“ bude Rusko konat (vtahování v NATO, v EU, pokusy rozmístění vojenských základen). Vnitřní destabilizace takové země, referenda v regionech o jejich oddělení nebo dokonce připojení, vstup vojsk (oficiálně nebo anonymně), ustanovení Moskvě loajální vlády. Zákon o právu vstupu vojsk do jiných zemí už existuje. Připravenost přejít od diplomatických metod k činům, to je hlavní změna nové doktríny, právě potvrzená připojením Krymu. V roce 2008 byla připravenost konat poprvé demonstrována v Gruzii. Nyní kdokoliv, kdo se rozhodne překročit čáru na postsovětském prostoru, musí být připraven k reálné konfrontaci s Ruskem, včetně vojenské.

5. Mění se hlavní Vestfálský princip – neměnnost státní suverenity a teritoriální celostnost.

Nyní se to týká jen silných států, které dokáže ochránit vlastní armáda nebo vojensko-politický blok (NATO, OSKB). Suverenita a celostnost malých zemí (v první řadě zemí, které selhaly – failed states) se stává polem soupeření silných států a jejich bloků.

6. Role mezinárodních organizací (OSN, OBSE, Rada Evropy a další) se snižuje.

V jejich rámci je nutné pracovat, ale jen do okamžiku, než to začne překážet ochraně národních zájmů (právě takto se chovaly USA a jejich spojenci při provádění různých vojenských operací bez povolení OSN).

7. Nová „doktrína Putina“ vychází z principiálně nové rovnováhy sil ve světě.

Souhrnná vojenská, ekonomická, humanitární váha Západu se prudce snižuje a pokračuje v pádu. Prudce se zvyšuje váha a vliv Asie, Latinské Ameriky, Afriky. Nezápadní velké země (v BRICS, ŠOS a dalších org.) mají zájem na nových pravidlech hry, aby samy hrály, dělily a zabíraly. Budou souhlasit s výkladem mezinárodního práva nikoliv jako tabu, ale jako přitažlivého menu v restauraci. Ano, svět se stane nebezpečnějším, dokonce výbušným, ano, risky nového překrásného světa budou obrovské, ale vždyť každý spoléhá na výhru v té hazardní hře, ne snad?

————————

- Špatně!

To není žádná nová doktrína a určitě to není doktrína Putina. Je to pozice představitele jednoho z klanů v okolí Putina, který by chtěl, aby se ta doktrína stala Doktrínou Putina. Ale nepíšou tam to hlavní: Pro zformování strategie pro konfrontaci se Západem je třeba nejprve určit strategii samotného Západu. Ale ti, kdo to mají z titulu své pozice povinnost dělat, se bojí dokonce jen pomyslet o strategii Západu – Bibli. Proč se bojí? Protože uvnitř RF je ohromná „pátá kolona“, konající v rámci té strategie – Ruská pravoslavná církev, synagoga, tradiční islám, „ateisté“-tradicionalisté. Navíc ta „pátá kolona“ na každém rohu křičí:

- Ano, my jsme část Západu, ale tam na Západě jsou naši nepřátelé: katolíci, protestanti, jehovisti, adventisti šestého a sedmého dne, pederasti.

Co je to, kromě masové schizofrenie? Ale i u Západu ve vztahu k Rusku není situace lepší. Jejich vědomí je také schizofrenní. Moc dobře vědí, že Rusko na ně nikdy nezaútočí první, ale na každém rohu počínaje olympijským a konče polským, litevským a anglickým křičí:

- Ano, my se bojíme, protože Rusové nás už už napadnou, všechny pochytají a znásilní.

- Bojíte se? A čeho se bojíte, když vojenské výdaje má Rusko 20x nižší než Západ?

- Stejně se bojíme!

- Bojíte se Rusů, když vás už znásilňují migranti z Blízkého Východu, nikoliv Rusové?

Tj. Západ také, stejně jako politické vedení RF potřebuje určit strategii Ruska.

Vnějškově je ta „strategie Putina“ (dostupná) po r.1991 opsána ze strategie Západu, ale oni se bojí nikoliv otevřené (dostupné), ale té skryté, která se 1000 let formovala na nevědomých úrovních psychiky národů Ruské civilizace a kterou VP SSSR koncem druhého tisíciletí vyvedl na úroveň vědomí.

Problém je v tom, že se jí bojí nejen politické vedení Západu, ale i politické vedení RF, a také Biblí biorobotizované davy na jedné i druhé straně té nesmyslné konfrontace.

A co zbývá těm davům nakaženým biblickou schizofrenií? To, co říkal Portos v „Třech mušketýrech“:

- A proč bojujete, Portosi?

- Bojuju, protože bojuju!

Tj. v tomto případě zbývá jen válka do vzájemného zničení kvůli cílům nějaké třetí strany, která se konfliktu neúčastní, ale řídí ho ve svých zájmech. Takovou strategii nemáme zapotřebí.

Vnitřní Prediktor SSSR

22.7.2016

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/nova-doktrina-putina/

1 184 zobrazení

About doctor

doktor z hôr
This entry was posted in Filozofia, Geopolitika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.