TARTARIA !

ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 1

15. ledna 2013 ruský prezident Vladimír Putin
v Ruské geografické společnosti slavnostně otevřel
Asi se ptáte, co je na tom tak zajímavého. Je a hodně. Tímto aktem dal světu na srozuměnou, že Rusko se vydává na cestu odhalování své skutečné, nezfalšované historie, protože si je vědomo toho, že národ, který svoji historii nezná, nemůže mít ani budoucnost.
Současná oficiální historie, jak je učena v ruských školách, byla vytvořena v průběhu 18. – 19. století a byla sepsána v souladu s biblickou koncepcí historie na zakázku Romanovců. Už jen přechodem z původního kalendáře (počítaného od podepsání míru ve Hvězdném chrámu) na kalendář juliánský se historie říše zkrátila o více jak pět a půl tisíce let!
V Ruské federaci už proto pracují na zcela nové koncepci vzdělávání a přepisují se učebnice, které pro tuto většinově slovanskou zemi v posledních dvaceti letech tvořily ze zcela „nezištných“ důvodů západní vzdělávací instituce.
A myslím, že ani mnozí z vás nikdy neslyšeli o největším státním útvaru na Zemi za dobu nám známé historie. Učili jsme se sice o slavném Egyptu, Perské říši, říši Osmanské či Římské – ale to všechno byly drobečky proti obrovské slovanské říši, která v průběhu věků nesla názvy Rassénie, Skýtie a nakonec Tartárie.
Tím spíš je překvapující, že tato země nenalezla jediné zmínky v oficiální historii!
Abychom tuto mezeru trochu zaplnili, což bychom jako Slované určitě měli, nabízíme výtahy z obsáhlých statí Jeleny Ljubimové a Dmitrije Mylnikova.
Vlabi

Po nesmírně dlouhou dobu existoval na Zemi obrovský státní útvar, který se rozkládal na několika kontinentech. Miliony jeho obyvatel vytvořily svébytnou kulturu založenou na duchovních a mravních kvalitách člověka, na úctě k předkům a spravedlnosti, úctě k rodině a lásce k vlasti.
Tato země se objevuje na mnoha starých mapách.
Velká Tartárie.

Kdo ji obýval?

Původně v Tartárii žili převážně Tartaři. Vysocí, rusovlasí, bílé pleti, lidé s očima modré, zelené nebo šedé barvy. Slované-Árjové. Rusové. Přátelští a laskaví v dobách míru, stateční a nemilosrdní v bitvě, spravedliví a soucitní ve dnech vítězství a vytrvalí během protivenství. To proto, že chránili morální čistotu a víru svých Předků. Od Uralu po Aljašku. Od Nové Země k Tibetu.

Ještě na prahu novověku to byla podle prvního vydání Encyclopedie Britannica největší říše na světě:

mapa z Encyklopedie Britannica, rok vydání 1771

„Tartárie – ohromná země v severní části Asie ohraničená Sibiří na severu a západě se nazývá Velká Tartárie. Tartaři žijící jižně od Moskovie a Sibiře se nazývají Astracháni, Čerkezové; Dagestánci žijí na severozápad od Kaspického moře; Kalmyckými Tartary jmenují ty, co obývají území mezi Sibiří a Kaspickým mořem; Uzbečtí Tartaři a Mogulové obývají zemi severně od Persie a Indie; a nakonec Tibetští Tartaři žijí na severozápad od Číny.“ (Encyklopedie Britannica, první vydání, díl 3. Edinburgh, 1771, s. 887)

To platilo až do 18. století.
Pak jakoby mávnutím proutku zlého čaroděje – Tartárie zmizela.
Zmizela z map, z knih, vzpomínek. Zmizela i z dalších vydání Encyclopedie Britannica. Prostě – není.
Proč toto velké impérium po sobě nezanechalo několik méně významných států, jak je to obvykle v případě rozpadu jiných impérií?
A kam se poděly miliony jeho obyvatel?
Proč v učebnicích dějepisu nenajdeme o tomto úžasném územním celku ani zmínku?
A… co to bylo za „malou dobu ledovou“, která proběhla před 200 lety?

O Tartárii 200 let nikdo neslyšel. Dokud se neobjevila práce akademika Fomenka „Nová chronologie“, která navrátila do vědeckých kruhů množství svědectví o existenci tohoto státu. Největšího ze všech, které kdy na naší planetě existovaly.

Přirozenými hranicemi říše, kterou dnes známe jako Tartárii a která v dávných dobách zabírala téměř celou severní polokouli, byly břehy oceánů. Přitom tři z nich – Ledový, Tichý a Atlantský – byly ve skutečnosti jejími vnitrozemskými vodami.

Na evropsko-asijském území víme o několika provinciích této obrovské državy. Jmenujme alespoň některé z nich: Na západě to byla Moskevská Tartárie / Moskovie / Russie. Na jih od ní, na území dnešní jižní Ukrajiny a Krymu byla Malá Tartárie. Uprostřed asijského kontinentu na mapách nalezneme centrální Velkou Tartárii končící na severu až u břehů Tartarského moře (Severního ledového oceánu) a na východ od Kaspického moře zhruba na území dnešního Turkmenistánu Nezávislou Tartárii. Od Velké čínské zdi na sever se táhla Čínská Tartárie a tam, kde bychom dnes našli Mandžusko, byla dříve Tartárie Mogulská.

Tartárie v 16. století.

Mapa z roku 1754.

V roce 1703 založil Petr I. Sankt-Peterburg, který se o devět let později stal hlavním městem. Čeho? Vždyť až do roku 1721 ležel na území Švédska! Nicméně západní mocnosti jej plně podporovaly, a tak nově vzniklé “Ruské imperium” začalo svůj útok na Moskovii.

Za následujících sto let Tartárie utrpěla řadu těžkých porážek a byla tak nucena přiznat ztrátu některých částí svého teritoria: na jižním Uralu, v severním Přikaspicku a jihozápadní Sibiři, v centrální a severo-východní Indii a na východním pobřeží Severní Ameriky. V současné době jsou rozličné epizody této války, v podstatě světové svým rozsahem a důsledky, známé jako potlačení Pugačevova povstání, přisvojení Sibiře, kolonizace Indie a válka za nezávislost britských kolonií v Americe.

Na počátku 19. století (to už na carském trůnu dvě stě let úřadovali Romanovci) tak prakticky mizí centrální Velká Tartárie a přes celou severní část Asie až na Kamčatku se táhne – Ruské impérium.
V průběhu těchto staletí obyvatelstvo evropské části Tartárie podlehlo zhoubnému vlivu monoteismu (judaismu, křesťanství, islámu) a ponořilo se do krvavých hrůz náboženských dobyvačných válek, politických intrik, povstání a revolucí. A oddělilo se od Asie. Nedokázalo odolat náporu nových světových náboženství a uchránit mravní čistotu a víru svých Předků. Hranice mezi původní zemí a novým Západem běžela od Severního ledového k břehům Indického oceánu, podél Uralu, břehů Kaspického moře a vrcholků Zagroza.

Tartárie tedy utrpěla vojenskou porážku a územní ztráty.
No a co? Takové ztráty nemohly způsobit zánik tak velké državy! I kdyby porážka dala vzniknout těžké vnitřní krizi, tak žádná vnitropolitická krize nemohla způsobit rozpad Tartárie, protože národ obývající Asii ještě před pár staletími byl soudržný a dokonale homogenní. I po stránce národnostní, i po jazyku a po vyznání.
Aby bylo možné zničit Tartárii, bylo nutné nejdříve zničit její lid. Všechen! Do posledního člověka! Ale k tomu nikdo neměl sílu. Ani Británie, ani noví “Moskoviové”. Ani jejich koalice. Dokonce ani kdyby do té koalice vstoupila celá Evropa.
Jen znamenitý vojevůdce Alexandr Suvorov, který se účastnil porážky Pugačeva a osobně ho eskortoval do Moskvy, mohl tartarským vojskům způsobit hlavní porážku. A zřejmě také způsobil. Za což byl i vyznamenán zlatým mečem s briliantovou rukojetí (cena takového meče se rovnala ročním nákladům na celý pluk). A získal i několik vysokých ocenění – i když oficiální historiografie o tom mlčí. Jak ryba. Přesněji – skrývá historii tartarských válek Moskovie za války s osmanskými Turky a dalšími krymskými chány.
Tartárie o svá území musela bojovat nejedno století. Ale nikdo ji nemohl s konečnou platností zničit. Například Osmanská říše, dokonce i v době svého rozkvětu desetkrát menší než Tartárie, mnohokrát utrpěla porážky v bitvách, prohrávala války a ztrácela území, ale z politické mapy světa nikdy nezmizela. Narozdíl od Tartárie, která byla vymazána nejen z mapy.
Tartárii vymazali i z povrchu zemského.
Spolu s lidmi, jejím obyvatelstvem.

- pokračování -zdroje:

http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/gibel-tartarii

http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/kak-pogibla-tartarija-chast-3

https://www.youtube.com/watch?v=qXX3BWUxVkc#t=11

http://www.peshera.org/khrono/khrono-08_2.html#02

http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/versija-rekonstrukcija-sobytij-18-19-vekovhistorické mapy ve vysokém rozlišení:
http://www.helmink.com/Antique_Maps_Search.html 
http://www.geographicus.com/ 
http://tartarie.cz/mapy/ 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Fra_Mauro_World_Map%2C_c.1450.jpg 
http://www.smoliy.ru/antique_maps.php 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003340081#?page=39

https://yadi.sk/d/lRW9Do_2KCS58

http://rodonews.ru/news_1331399000.html

http://masterok.livejournal.com/1365905.html

(©)2015 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

33 komentářů:

 1. Vlabi,
  zajímavé čtení!
  Právě jsem dělal nějaké cvičení na uvolnění bolesti zad a přitom přemýšlel nad článkem. Cvičení, po kterých mám velmi příjemné stavy blížící se omdlení. Zrovna, když jsem si říkal, jak je mi skvěle a jestli se mám omdlení bránit, tak mi přišla myšlenka, že (pokud je základní podstata článku správná) Tartárie nikdy vlastně nezanikla a ani nezanikne. Geograficky, politicky i jinak sice zmizela, ale zůstalo tu ve své podstatě to samé, co jsme tady na blogu probírali pod pojmem “fantomová předloha” (myslím, že se v tomto případě nejedná o egregor). A dle všeho za splnění specifických podmínek má tendenci se tato “forma” vyplňovat. A v tuto chvíli mi přijde, že ne nutně jenom hmotou, jako u fyzického těla. Tudíž, je tu i šance (jak velká si netroufám odhadovat), že i “tělo” Tartárie se bude obnovovat. A nemyslím tím nutně jenom geograficky.
  Kdo ví, třeba současné kroky, kterými se ubírá Rusko, jsou takovým nehmatatelný důkazem. No a pokud ne, tak po nás přijde opravdu už jen ta Potopa – zase :-)

  Odpovědět

 2. Michale,
  hm, to není špatná myšlenka! Ono by pak dávalo smysl i to, proč se “někdo” tak urputně, i za cenu vlastního sebezničení snaží Rusko zlikvidovat. Protože jestli to napadlo tebe, tak onen “někdo” to asi dávno setsakramencky dobře ví.
  On i ten bouřlivý “rozmach” Ruského imperia po té, co Romanovci (kteří přeci kopali za Západ!) získali trůn, asi nebyl jen kvůli ukojení nějakých dobyvačných vášní, ale pomalé a promyšlené obkličování srdce Tartárie.
  No, uvidíme, co se asi mohlo odehrát pak…

 3. Jo,
  Putin začal v Rusku. Vlabi do toho praštila v Čechách a na Moravě. Když před deseti lety Slováci vydali několik dílů Árijských Véd Slovanů, tak se kde-kdo divil, culil a chechtal. Taková, že blbost! A ejhle … ona to není kravina, ale PRAVDA. Jaký to paradox, že dokonce i s přispěním samotný, přeslavný britský Encyklopedie z r. 1771 se toto vědění – včetně jasně hovořících map – konečně donese nejenom místním západo-filům, ale rovněž i našim bratrům a soukmenovcům za naší západní hranicí. Možná, že oni za to i jednou místo rozdmýchávání bratrovražedných válek a nepokojů … dokonce i poděkujou, hm? Dík. Matěj

  Odpovědět

 4. Ještě děsivější objevy – resp. přiznání již objeveného ze strany korporátních zpátečnických vědců, nás v budoucnu čekají. Co bylo před 70ti, 170ti, lety? Co před 2mi mil. lety? Jak to, že byly objeveny keramické figurky dinosaurů na jejichž zádech byli lidé? Někteří z těchto dinosaurů byly dokonce objeveny až po nálezu figurek.
  Před 170ti tisíci lety prý zuřila v naší sluneční soustavě válka – ti správní prohráli.

 5. Moc pěknej článek, tleskám :-)

  A přidávám ještě text zpracovanej podle Véd – http://vedy.sk/sk/dejiny.php#Tartaria

  Odpovědět

 6. Vlabi, jako na zavolanou. Doporučuji také blog http://mishawalk.blogspot.ru/

  Toto jsou fotky Chicaga z roku 1893, kdy Chicago samotné bylo údajně založeno o pár desetiletí dříve a v roce 1833 tam žilo celých 200 obyvatel. Najdi 10 rozdílů od Říma, Neapole či Petrohradu…

  http://mishawalk.blogspot.cz/2014/09/blog-post_30.html

  (Chicago je cca od poloviny článku)

  Odpovědět

 7. musime zmenit dejepis vo Francuzsku a USA a Nemacku, pokial neuznaju Slovansku silu.

  Odpovědět

 8. O tom muzeu by se měli dozvědět i našinci ve školách :), nedávno jsem debatoval s jednou studentkou VŠ a to, co jim tam tlučou do hlav, je víc než děsivé….

  a rozšiřuji článek o nějaká videa k tématu:

  Odpovědět

 9. Žiadne muzeum Tartarie v Rusku neexistuje, bohužiaľ. Iba v geografickom muzeu Putin poukázal v knihe Remezovska letopis sibíre, že existovala Tartaria.

  Odpovědět

 10. Anonyme,
  děkuji za upozornění. Slovo “muzeum” bylo nahrazeno slovem “archív”, tak jak zaznělo i v reportáži ze slavnostního otevření. Nicméně se domnívám, že pokud se prezident země zúčastní slavnostního otevření archívu tak významné instituce, jako je Ruská geografická společnost (založena v r. 1845, 85 regionálních poboček po celém Rusku, výzkum na poli geografie, oceánografie a etnografie), cosi hodně významného to napovídá.
  (Jen na upřesnění: atlas, který je v reportáži v detailu, je “Kreslená kniha Sibiře” Semjona Remezova.)

 11. Zdravim,proud,tesi me ze potkavam “zname tvare” :-).Uz jen tim,ze se tahle problematika otevrene probira nam svitla velika nadeje!Ale kdyz vidim co vsechno si musim povolit v PC za vyzvedny pavouky,je to muj prvni a posledni komentar tady,nicmene jsem rad za ten web,jen tak dal :-)

  Odpovědět

 12. [quote name="Anonymní 16.ledna 2015 13:22"]kdyz vidim co vsechno si musim povolit v PC za vyzvedny pavouky[/quote]Nepoteším ťa, tento blog na rozdiel od iných je doposial relatývne dosť čistý na to aby tie “pavúky” jak to ty nazívaš pobehovali len v “tvojéj hlave”… . Hunter

  Odpovědět

 13. proud . V poradku “lovce”,skodaze ti nemuzu ukazat co vsechno za nerad tu nachazi “muj” software……a pochopitelne i mnohde jinde.Nemam potrebu se o tom dohadovat,proste proto,ze vim:-)

  Odpovědět

 14. Proude,
  odpovím, aby případně nepanikařili naši čtenářové (po Werichovsku)
  Bez těch pavoučků, jak to nazýváš, nebude fungovat polovina věcí (nejen) na těchto stránkách – nepůjde se v panelu nahoře přihlásit ke svému účtu (nebude tam) a v postranních panelech nebude fungovat skoro nic – přehled čtenářů, poslední komentáře ad. Jde sice o aplikace poskytované převážně od šmíráka google, ale zrovna v tomhle případě je paranoia a hysterie zbytečná. To už bys nemohl ani vystrčit nos s baráku z obavy, že si tě vyfotí satelit NSA, jak jdeš pro rohlíky do sámošky :-)
  Takže kdo se bojí, ať sem nechodí, už vůbec ne na internet a vlastně ať nechodí raději vůbec nikam. Kdo ne, tomu je to jedno. A kdo bude zvědavý, ten ať si instaluje taky nějaký “svůj” program do prohlížeče – je celá řada supertajných zásuvných doplňků, například “NoScript” (volně stažitelná aplikace). Pak může zjišťovat, co ty nebezpečné tarantule jsou zač a v případě sadomasochistických choutek (se zapnutým modulem je totiž surfování opravdu zážitek) je povypínat, ale pak ať se nediví, že bude třeba čučet na skoro prázdné okno prohlížeče :-)
  Další komentáře na tohle téma budu považovat jako projev zraněného ega a v nejlepším případě na ně nebudu reagovat, v tom horším je budu mazat.

 15. Proč tedy neřekneš přímo, o jaký software se jedná a co konkrétně našel? Třeba by byl pro další lidi také užitečný. Vymýšlíš si, jako skoro vždy.

 16. Spajdy,
  přečti si můj předchozí komentář z 25.1. Tam máš odpovědi na obě tvoje otázky :-)

 17. dobry vecer panove,
  a není to celé jenom spis o tom, že celá tajemná tartarie je jenom tatarská říše? http://en.wikipedia.org/wiki/Tartary

  Odpovědět

 18. Anonyme,
  nepleťte si prosím pojmy Tartárie x Tataři, případně Mogolská Tartárie x Mongolsko.
  A také Wikipedii se studnou poznání.

 19. Vzdy me takoveto clanky o stolete historii nejvetsi rise sveta o ktere ale nejakym zazrakem nikdo nic nevi pobavi.
  Co takle se na to kouiknout z jine stranky: http://www.blogovnik.cz/velka-tartarie-grand-tartary-baje-myty-a-realita-201402161146.php

  Odpovědět

 20. “Blogovník” na to jde moderně, liberalisticky :) .. tedy chybně. Velká Tartárie byla mazána ze všech moderních map od středověku, důvody jsou zřejmé a pochopitelné, rozum,nému člověku není třeba vysvětlovat. Je jedno, jak se to území jmenovalo, bylo to území Rusů – rusých lidí, světlých lidí (rusý = světlý, plavý), tj. bělochů (a je taktéž jedno, jestli je nazýváme Slovany, Árijci a nebo jinak). V dobách, kdy to území obývali, vytvořili ohromný egregor, prosycený čistotou a harmonií s přírodou. (Pokud se na něj neumíte napojit, je to váš problém.) Nazýval se védickou společností.
  V současnosti se drobky různě vytahují, často i idealizují a přehánějí (chybí MÍRA). Pokud by se měla tato kultura aplikovat na současnot, celá Země by zanikla, pač bohužel už není kompatibilní se současnou “multirasovou” nebo multietnickou společností. A navíc bude funkční jen tehdy, kdy bude mít nějaký “vyšší” dozor až do doby plného sžití.
  Takže Ano, byla zde vyspělá kultura světlých lidí, ale její obrození tak jak bylo není uskutečnitelné a vedlo by k mnohem víc problémům, než by řešilo. Možná proto bylo skryto před námi z obou dvou táborů, nejen ze strany abrahámových náboženství.

 21. Petře, ačkoliv jsem velký (a mnohdy až nekritický) obdivovatel Védické kultury Slovanů a Árijců, tak ti musím dát za pravdu. Byla to společnost nesmírně (vesmírně) harmonická, sladěná s přírodou, hmotnými i duchovními potřebami člověka a žít v ní byla jedna radost. Jenže s tím, jak se svět vyvíjel, se postupně měnil vztah lidí k duchovnu na celoplanetární úrovni, což nakonec znemožnilo její existenci, a nastoupila (mírně) nemocná společnost – civilizace – tak, jak ji známe dneska.

  Je pravda, že plné obnovení Védické kultury je takřka nemožné. Nejsou pro to podmínky především uvnitř lidí. Ale ptám se sám sebe – jak dlouho ještě vydrží současná civilizace, udržovaná při životě dost drastickým způsobem? Pět, deset, padesát, sto let? A co potom? Současný stav je neudržitelný a myslím si, že nástup něčeho, co by se dalo nazvat “Védickou kulturou 2.0″ je nevyhnutelný, pokud nechceme jako lidstvo vyhynout. Neříkám, že by se mělo obnovit vše, ale jen určité základní principy, selský rozum, zdravý vztah k duchovnu a přírodě… jedině tak tu bude možné žít. V opačném případě riskujeme přinejmenším katastrofu celoplanetárního rozsahu, a už je dalece jedno, zda ji rozpoutá člověk sám, nebo k tomu dá velkou mírou vyzařované destrukce impuls Přírodě a ta ho smete.

  A ještě poznámka – staří Slované doplatili také na to, že byli vůči zlu příliš jemní. Ty hajzlíky, co parazitovali nebo rovnou zabíjeli ostatní lidi, chtěli převychovat, udělat z nich lidi dobré… jenže ti zlí se nepoučili a konali zlo dál… až Slovany téměř úplně smetli a zničili jejich říši. Dobro by si z té doby mělo odnést především jedno ponaučení – nesmí být bezzubé, ale musí také umět pořádně kousnout.

 22. Trochu, ale k věci, odbočím.
  Dnes jsem v ruském tisku narazila na (nepotvrzenou) informaci, že při nedávném požáru moskevské knihovny INION byl patrně zničen originál Velesovy knihy. :-(

  Odpovědět

 23. Vlabi, originály Védických děl nikdy žádnou knihovnu neviděly ani z vlaku, jsou střeženy žreci kdesi v jeskyních, horách a dálavách Sibiře… nejsou tak hloupí, aby dávali tak hodnotná díla do spárů systému Temných. Navíc, řekl bych, že Velesova kniha je ještě ta z těch méně hodnotných a budeme se v budoucnu hodně divit, kolik toho tam ještě mají. :-)

 24. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

 25. Všechno je otisknuté v informačním poli planety, všechny verze :)

  Odpovědět

 26. Ano, ale skutečně pravdivá je vždy jen jedna verze, ostatní jsou polopravdy nebo lži.

 27. Slovania boli boží ľudia. Vedeli používať aj pravú hemysféru mozgu a takto priamo hovoriť s bohom, mali horizontálnu štruktúru spoločnosti, voleného panovníka (knieža), nebrali ľudí do otroctva, ba ani zvieratá nechovali na mäso. Otrokári (Rimania) ich DLHO nedokázali zdolať, lebo boli aj úžasní bojovníci. Až Satan to vyriešil tzv. rímsko-katolíckym cirkevným (satanským) projektom. Potom otrokári zvýťazili a urobili si z nás otrokov. Preto Hitler bol slušný, keď tiahol na západ, ale keď to otočil na východ, stal sa z neho mlynček na mäso.Podľa Starého zákona na konci vekov príde ku “konečnému zápasu dobra a zla”. Ak chce Satan zvíťaziť na Kristom, musí poraziť SLOVANOV! https://www.youtube.com/watch?v=DwxOR3ILLq8….Erb kraja Hersfeld-Rotenburg nájdete tu:http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=185 LACO

  Odpovědět

 28. Keby história Slovanov bola len takáto jednoduchá…
  pozri sa na http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1279/Stur_Slovanstvo/5
  Jozo

 29. Nezmar nikoli anonym :o)
  Děkuji autorovi za zajímavé a poutavé čtení.
  Koukněte se zde. http://www.mackerle.cz/udoli-smrti/
  Stojí za přeštení a je to k tématu.
  Cestovatel Ivan Mackerle byl na zajímavé výpravě v Údolí smrti za kovovými kotli. Bohužel rok po jejich návštěvě zemřel.

  Odpovědět

 30. Nezemřel rok po jejich návštěvě…

 31. Přečetl jsem všech 10 dílů knih o Anastázii ze Sibiře(nakl.Zvonící cedry) a nejen tyto,ale R.Steinera,Blavatskou,AllAT RA,studoval jsem Sanskrt,aj.Sama Anastázie psala o r.2000 jako o významném výročí Védů-Slovanů,a to osídlení planety Země Slovany 1.000.000 let.Jsme zde už víc jak milion let jako udržovatelé i strážci Země,vyslanci Světla pro tuto živou energoinformační databanku,v pořadí už třetí,takto zabydlenou v naší Sluneční soustavě.Po Marsu a Faetonu zbyla poslední-Země,něco jako ,,záchranná loď” pro několik ras-trosečníků vedená Slovany,Arii.Naši dávní prarodiče z hvězd nečekali,že budou muset i o tuto planetu bojovat,dlouhodobě a neůprosně před Temnými vetřelci,propadnuvší touhou zotročovat a ovládat druhé,beze schopnosti a zájmu Tvořit a spolupracovat s Tvůrci.Ano,naše dějiny jsou zamlčovány,překrucovány,haněny silně už pět tisíc let a velmi intenzívně posledních tisíc let.Přesto všechno Slované žijí,probouzejí se,nebyli zcela vytlačeni..Tartárie,Védrusové,Raséni,Urové,Umbrové,Etruskové,potomci Velké Matky z oblasti V.Medvědice svůj ůkol na Zemi plní dál.

  Odpovědět

 32. Mám Vás všechny ráda!
  jituš

  Odpovědět

4 367 zobrazení

About doctor

doktor z hôr
This entry was posted in Aktuálne, Filozofia, Geopolitika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.