HOPI…

Znamenia, že čas sa napĺňa

Indiáni kmeňa Hopi majú veľa mýtov a proroctiev, ktoré zaujímajú čoraz viac ľudí Západu. Najmä preto, že všetky ich proroctvá sa zatiaľ splnili. V predchádzajúcom čísle sme písali o tom, ako podľa mýtov Indiánov Hopi zanikli tri predchádzajúce svety, a o tom, že podobný osud čaká aj náš, štvrtý svet. Iba Indiáni Hopi majú šancu udržať ho v rovnováhe. Žiaden iný národ to neurobí. Podľa znamení predpovedaných v proroctvách starci poznajú, čo sa má stať, kedy treba ľudí vystríhať, kedy konať.

Práve teraz to robia…

V rezervácii Hopi ako v mikrokozme sa odzrkadľujú javy a udalosti, ku ktorým dochádza vo svete. Neviditeľný Massau (ochranca, strážca a vlastník planéty) sa prechádza po rezervácii. Niektorí Indiáni Hopi tvrdia, že ho vidia. V rukách má nádobu plnú popola, ktorý sype na zem. Indiáni Hopi veria, že tento popol zúrodňuje zem a duše a ako legendárny Fénix rodí sa z neho nový poriadok sveta.

Massau smeruje často ku skale, na ktorej je vyrytý tzv. Plán cesty. Tam sa zišli ľudia po migrácii. Kresba znázorňuje životnú cestu Indiánov Hopi a Kahopi, tých, ktorí idú v súlade s plánom, a tých, ktorí od neho odstúpili.

Oraibi, materskú dedinu Indiánov Hopi, zrejme založili okolo roku 1100. Kresba však môže byť staršia, keďže archeológovia našli v rezervácii stopy po existencii človeka na týchto miestach spred 1600 rokov, ale niektoré pramene udávajú, že Plán cesty je starý 2000 rokov.

Čo na tomto pláne jednotlivé čísla predstavujú? Pokúsime sa o veľmi stručný a zjednodušený prehľad. Číslo 1 zobrazuje Sipapu, miesto vynorenia sa Indiánov Hopi. Číslo 2 zobrazuje Massaua, ktorý drží v pravej ruke pochodeň, v ľavej trstinu, cez ktorú sa Hopi vynorili do štvrtého sveta. Číslo 3 (štvrtý svet) je symbol svätej zeme amerického kontinentu, ktorou je pre Indiánov Hopi okolie Four Comers. Hopi veria, že juhozápad je duchovným centrom kontinentu, a nie je to len metafora. V roku 1990 sa na CNN objavil program, v ktorom vystúpil pilot lietadla, ktorý letel nad touto oblasťou. Urobil prekvapujúci objav: spozoroval obrovský geometrický vzor vyrytý do zeme. Na východe je tento vzor známy ako Šrí jantra Mantra. Sieť prekrývajúcich sa trojuholníkov je obrovskou srdcovou čakrou… Mantra je meno boha a jantra jeho fyzickou či viditeľnou manifestáciou…

Číslo 4a je cestou Kahopi, cestou bieleho človeka a tých Indiánov, ktorí prebrali jeho zvyky. Od čias masového vybočenia Indiánov Hopi z Plánu cesty sa táto stáva hrboľatou, končí sa chaosom. Číslo 4b predstavuje cestu Indiánov Hopi a končí sa na mieste (č. 9), kde na kukuričnom poli stojí starý človek, ktorý symbolizuje pokoj. V roku 1983, keď sa stretli tibetskí budhisti so staršinom Indiánov Hopi, zhodli sa v tom, že všetky ich posvätné proroctvá sa splnili okrem jedného. Toto proroctvo, zobrazené petroglyfom Indiánov Hopi, tvrdí, že nedostatok rovnováhy medzi mužským a ženským aspektom ľudstva sa naplní počas veľkého očistenia a stelesnením dokonalej harmónie a rovnováhy medzi týmito dvoma aspektmi bude Veľká bytosť. Má prísť z východu, aby šírila učenie dharmy (Sanathana dharma — Odveká múdrosť) a bude ju symbolizovať červená farba a znak Slnka.

Číslo 5 na Pláne cesty vyznačuje dve veľké svetové vojny, číslo 6 masový odchod Indiánov Hopi na cestu Kahopi, číslo 7 Veľké očistenie a číslo 8 deň očistenia.

Hopiland

Podľa proroctiev Indiánov Hopi, keď bude koniec štvrtého sveta blízko, uvidíme okolo nebeských telies hmlistú aureolu. Okolo Slnka sa objaví štyrikrát. Terorizmus vtedy dosiahne rozmery, ktoré môžu spôsobiť biblický armagedon. Posledný, rozhodujúci boj medzi dobrom a zlom, sa má odohrať pod vedením jedného boha alebo vodcu. Proroci si dovolia tvrdiť, že budeme hovoriť jedným jazykom a že k tomu dôjde v Hopilande (krajine Indiánov Hopi), v dedine Oraibi. Tam vzikne nový plán života v súlade s náboženskými cyklami a vzormi. Tam padne posledné rozhodnutie o ničomných ľuďoch….

Proroctvá Indiánov Hopi hovoria aj o zmenách klímy: tropické oblasti sa môžu stať krajinami ľadu a Arktída môže mať tropické podnebie. Môže k tomu dôjsť v období prepólovania, v súlade s koncepciou Bahanna (bieleho človeka).

Industrializovaný svet bude mať podľa Indiánov Hopi obrovské problémy. Prírodné zdroje sa vyčerpajú, nastane obrovská ekonomická kríza, peniaze stratia hodnotu. Bieli si s tým neporadia.
Na výrobu potravín potrebuje súčasný človek peniaze, nemyslí na matku Zem. Ale tá skryje pokrm, ktorý nám dáva. Keď potraviny zmiznú, človek sa bude snažiť napraviť svoju chybu, ale nebude to možné, pretože dospeje k bodu, z ktorého niet návratu.

Veľký deň očistenia

Indiáni Hopi zohrajú kľúčovú úlohu pri prežití ľudstva vďaka životnej väzbe s neviditeľnými silami, ktoré udržiavajú svet v rovnováhe…
Na Zemi vypukne revolúcia, pretože obyčajný človek stráca nádej žiť v mieri. Rozšíri sa do celého sveta. Osloboditelia prídu zo západu. Spadnú z neba ako dážď… Vtedy nesmieme vychádzať na strechy domov, aby sme to pozorovali… Bude to posledný boj medzi dobrom a zlom. Očistí srdce národa a uzdraví matku Zem, nehodní zahynú. Ak sa to nezmaterializuje, Veľký stvoriteľ dokončí toto dielo podľa svojho plánu.
V proroctvách Indiánov Hopi sa hovorí: ,,Príde čas, keď sa zo zeme zdvihne mystická hmla, ktorá zriedi a urobí neplodnými ľudské srdcia a myseľ… Múdrosť a poznanie sklamú človeka (toto proroctvo sa už považuje za splnené — výbuchom prvej atómovej bomby)… Balvany ľadu s hmotnosťou tisícok ton sa odtrhnú, spadnú do mora, čo spôsobí zvýšenie hladiny oceánu do veľkej výšky… Ten vek sa skončí výbuchom popola, ktorého lesk bude silnejší ako Slnko. Zem sa štyrikrát obráti a ľudstvo spadne do temnoty…. Potom sa vrátia duchovia našich predkov a nanovo prevezmú zem. Iba tí, ktorí počúvajú odkazy nášho Veľkého stvoriteľa, prežijú.” Tak znejú proroctvá Indiánov Hopi o príchode bieleho človeka, o tom, ako zničil prírodné zdroje, o prírodných katastrofách, o dráhach na nebi (čiary zanechané lietadlami), o vzdušných pavučinách (sieť obrovských transformátorov elektrickej energie), o zmenách klímy…

V Hoteville je v zemi skrytý predmet, ktorý chráni rezerváciu Indiánov Hopi v období premien. Preto Indiáni bránia tomu, aby sa tam zaviedol plynovod… V rezervácii dochádza k neobyčajne silným elektromagnetickým výbojom. Je to naozaj mystická krajina…

2 706 zobrazení

About doctor

doktor z hôr
This entry was posted in Mimozemšťania, Proroctvá. Bookmark the permalink.

Comments are closed.